Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vrije Liefde – site voor christelijke jongeren

7 februari 2010 -

Vandaag wordt Vrije Liefde gelanceerd, een website voor jongeren over seksualiteit.

De website is geschreven door christenen, maar reikt bewust geen theologisch kader aan – ook niet over homoseksualiteit.

De website is een initiatief van Arjet Borger-Korf, gezondheidswetenschapper aan de Vrije Universiteit, politiek adviseur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en lid van een adviesgroep over ongewenste zwangerschappen van het Wetenschappelijk Bureua van de ChristenUnie.

Volgens Borger is over wat de Bijbel schrijft over liefde en seksualiteit al heel wat geschreven. Maar opvallend genoeg is er geen website gericht op jongeren en daarom heeft Borger het initiatief genomen er een te maken die aansluit bij hun christelijke opvoeding.

‘Kinderen krijgen op catechisatie en op een christelijke school bijvoorbeeld het theologische kader mee’, zegt de gezondheidswetenschapper. ‘Maar wanneer je op een bankje in het park zit met degene op wie je verliefd bent, is het maar de vraag of je handelt naar wat de dominee erover gezegd heeft’.

Volgens Borger moet je over seksualiteit nadenken voordat je in een relatie stapt, maar dat denken moet ook doorleefd worden, niet alleen vanuit je geloof, maar ook vanuit wie je bent.

‘Bij dat laatste wil vrijeliefde.nl jongeren helpen. Borger ziet haar site als een aanvulling op de seksuele opvoeding vanuit het Bijbelse kader, want het is ‘en-en, niet of-of’.

Dat betekent wel dat ze op traditionele ‘hamvragen’ als homoseksualiteit, zelfbevrediging en seks voor het huwelijk geen sluitende antwoorden geeft. Borger gaat uit van de gedachte van empowerment_.

In de

visie

van Borger is seksualiteit een onderdeel van onze identiteit. ‘Als seksualiteit geaccepteerd wordt als wezenlijk onderdeel van wie we zijn, kan seksualiteit op een gezonde manier beleefd worden. Deze individuele acceptatie van seksualiteit hoort bij een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Seksualiteit zou geen last voor jongeren en volwassenen hoeven zijn, maar voor man en vrouw samen een prettig aspect binnen hun relatie. Seksualiteit komt volledig tot haar recht in een gelijkwaardige relatie waarin liefde, respect en trouw centraal staan’.

Ook over homoseksualiteit worden op de website opmerkingen gemaakt die in lijn daarmee zijn. Het traditionele orthodox-christelijke onderscheid tussen ‘homo-zijn’ en ‘homo-doen’ wordt daarin niet gemaakt.

_Door het afkeuren van je seksualiteit, wordt een deel van wie je bent ook afgekeurd en _Veel van waar je over droomt of van hoe je je leven hoopt in te richten, hangt samen met tot wie je je aangetrokken voelt. Met het negeren van je seksuele geaardheid, negeer je een deel van jezelf_.

‘Iedereen heeft veel mogelijkheden, je moet vaardigheden aanreiken zodat iemand sterker en verstandiger zijn eigen keuzes maakt. De boodschap is: denk er zelf over na, wat jij wilt. Het moeten jouw keuzes zijn’, zegt Borger.

De gehanteerde visie is ook de reden waarom Borger de website als eigen initiatief lanceert en niet geprobeerd heeft christelijke organisaties bij haar website te betrekken.

‘De ene organisatie vindt dat je toch bijbelteksten moest noemen voor of tegen seks voor het huwelijk, de andere vindt juist van niet’, zegt Borger. Ze heeft overigens wel hulp gekregen van een psycholoog van Eleos en een medewerker van de stichting Porn Free Youth bij het maken van de site.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jong & school
Tags:
,