Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Irak – Amerikaans leger bevestigt homo-moorden

8 juni 2006 -

Een woordvoerder van het door Amerika geleide multinationale leger in Irak heeft voor het eerst openlijk gesproken over de moorden en het toenemende geweld de laatste maanden tegen homoseksuele Iraki’s en die feiten daarmee bevestigt en erkent.

De legerleiding in Bagdad maakt plannen om het sektarische geweld, ook dat tegen homo’s, aan te pakken. ‘Als iemand gevaar loopt vervolgd of afgeslacht te worden, dan zullen we alles doen om dit te stoppen’, zegt majoor Joseph Todd Breasseale, hoofd van de divisie mediarelaties van het multinationale legerkorps in Irak.

Majoor Breasseale werd vanuit het Amerikaanse hoofdkwartier in de Groene Zone in Bagdad telefonische vragen gesteld door Lou Chibbarro Jr. van het Amerikaanse homo-magazine Washington Blade.

Behoedzame aanpak

‘Maar de explosieve atmosfeer in Irak vanwege elkaar bestrijdende islamitische facties dwingt Amerika en zijn bondgenoten om het thema homoseksualiteit behoedzaam aan te pakken’, maakt majoor Breasseale duidelijk. ‘Het heeft niet veel zin, nu de situatie zo gespannen is, om simpelweg te zeggen ‘dit mag een onderwerp zijn dat 80% van de bevolking walgelijk vindt, maar dit is wat wij daarover nu aan jullie opleggen. We proberen te voorkomen verwikkeld en verstrikt te raken in zaken die discussies over waarden en normen oproepen en we vermijden om ons moreel oordeel op te dringen. We doen gewoon wat er gedaan moet worden als het gaat om geweld tegen individuen, ook als zich dat tegen homoseksuelen richt’.

Fatwa

Breasseale opmerkingen zijn een antwoord op vragen naar het Amerikaanse optreden sinds

Groot-ayatollah Ali al-Sistani

oktober vorig jaar in een fatwa opriep homoseksuelen in Irak te doden. Sistani is de hoogste shiitische geestelijke en geldt volgens de Amerikaanse regering als gematigd.

De Islam beschouwt homoseksualiteit als een zonde. Op een website vanuit de Iraanse heilige stad Qom wordt in naam van Sistani gezegd: ‘Zij die sodomie plegen moeten gedood worden op de meest hardhandige manier’.

Deze fatwa verscheen enkel in het Arabische deel van de website in stukken die over morele kwesties handelen, maar niet in het Engelse deel van de site. De fatwa is onder druk van internationale protesten inmiddels verwijderd van de website van de organisatie van Sistani, maar niet door hem publiekelijk herroepen.

Sinds het verschijnen van Sistani’s fatwa melden Iraakse ballingen een vloedgolf van moorden, ontvoeringen en doodbedreigingen tegen homo’s in Irak.

Ali Hili, oprichter en woordvoerder van de organisatie van homoseksuele ballingen LGBT Iraqis UK, zegt dat de fatwa het ontstaan van islamitische doodseskaders die zich specifiek richten op homo’s tot gevolg gehad heeft. Daardoor leven homo’s in Irak nu in een permanente staat van vervolging en terreur. Volgens Hili regelen sommige leden van deze doodseskaders ontmoetingen met homo’s via chatrooms waarbij ze zichzelf voordoen als homo’s. De homo’s die ze op deze manier ontmoeten worden mishandeld of gedood.

Oproep

Internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder ook de International Gay & Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), hebben bij de Amerikaanse regering en de legerleiding in Irak geklaagd dat er ogenschijnlijk niet wordt opgetreden tegen het geweld tegen homo’s dat is uitgebroken sinds de fatwa van Sistani.

In een brief van 11 mei jl. schrijft een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan IGLHRC-directeur Paula Ettelbrick dat de Amerikaanse regering verontrust is over de berichten van toenemend geweld tegen homoseksuelen in Irak. In een poging daaraan een eind te maken, zo schrijft hij, zal de Amerikaanse ambassade in Bagdad een ontmoeting met homo-organisaties hebben om de kwestie te bespreken.

Erkenning

Deze brief was het magere antwoord op een brief van de IGLHRC waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken werd opgeroepen zich duidelijk uit te spreken tegen de moorden op homoseksuelen in Irak en de fatwa van Sistani die daar de oorzaak van is.

Met de opmerkingen van majoor Breasseale wordt nu voor het eerst melding gemaakt over het geweld tegen en de moorden op homoseksuelen in Irak door een woordvoerder van het Amerikaanse leger. Daarmee wordt formeel erkent dat dit geweld plaatsvindt en een probleem begint te vormen voor de legerleiding.

_Ten minste drie mannen, waarvan de daders meenden dat ze homo zijn, werden op 20 maart jl. doodgeschoten in de Iraakse stad Ramadi. (foto: Bilal Hussein/AP)_

‘Het probleem is dat het geweld zo wijdverspreid is en zich op zoveel individuen, groepen en organisaties richt’, zegt Breasseale. ‘Iedereen die iets doet dat een ander niet aanstaat, kan slachtoffer worden van het geweld dat in Irak gaande is. We weten er van en we nemen de moorden en de politieke aanslagen buitengewoon serieus. We doen alles wat mogelijk is om de daders op te sporen. Maar iedereen kan zich voorstellen, dat we geconfronteerd worden met een heel groot probleem’.

Amerikaanse betrokkenheid

Ali Hili, de woordvoerder van LGBT Iraq UK, zegt dat hem twee voorvallen bekend zijn waarin Amerikaanse soldaten in Bagdad tijdens routinecontroles Iraakse homo’s verbaal en fysiek mishandeld hebben. Daarnaast meldt Hili dat hij van zijn contactpersonen in Irak gehoord heeft dat onlangs een Iraakse homo vermoord is nadat de Amerikanen weigerde hem een veilig heenkomen te geven in de zogenaamde Groene Zone in Bagdad.

‘Alle meldingen en beschuldigingen over misdragingen door soldaten van de coalitietroepen worden onderzocht. En incidenten die toe te schrijven zijn aan vooringenomenheid over zaken als iemands seksuele voorkeur worden buitengewoon serieus genomen’, zegt Breasseale over de aantijgingen van Hili over homofobisch geweld gepleegd door Amerikaanse soldaten.

Breasseale heeft Hili daarom gevraagd details over deze incidenten, zoals data, locaties en beschrijvingen van de betrokken soldaten, aan hem te melden, zodat een nader onderzoek gestart kan worden.

‘Op dit moment kan ik niet meer doen dan iedereen verzekeren dat dit soort beschuldigingen serieus onderzocht worden. De overgrote meerderheid van de soldaten – zeker 99,9% – doen hun werk elke dag weer integer en met grote inzet en dat onder de moeilijkste omstandigheden. Maar als dit soort aanklachten op waarheid blijken te berusten, dan zijn de betrokken soldaten en hun leidinggevenden daar voluit aansprakelijk voor en zal er ook tegen hen opgetreden worden’, zo rond majoor Breasseale het interview af.

Categorie:
Internationaal
Tags: