Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

MOVISIE-workshops homobeleid in kleine gemeenten

19 augustus 2010 -

MOVISIE organiseert de komende maanden drie workshops voor vertegenwoordigers van gemeenten van lokale holebi/transgender-belangenorganisaties.

In de eerste workshop komen de belangenorganisaties aan het woord, in de tweede gemeenten en in de derde gaan beide met elkaar in debat.

In 2010 sluit MOVISIE het project LHBT-beleid in kleine gemeenten af met de productie van een handreiking. De bijeenkomsten zijn gratis. Indien nodig worden de reiskosten vergoed.

Er kan gekozen worden uit de combinatie van workshop 1 en 3 of workshop 2 en 3.

Workshop 1: voor belangenorganisaties

In deze workshop wisselen vertegenwoordigers van LHBT-belangenorganisaties hun wensen en goede voorbeelden uit. Er komen drie sprekers aan het woord van lokale belangenorganisaties die erin geslaagd zijn om kleine gemeenten in beweging te brengen rond LHBT-beleid. Daarna discussiëren de deelnemers over de knelpunten en kansen.

Workshopleider: Peter Dankmeijer, senior adviseur MOVISIE
Datum: 4 september 2010, 14.00-17.00 u, borrel tot 18.00 u
Plaats: MOVISIE, Catharijnesingel 47 te Utrecht

Workshop 2: voor vertegenwoordigers gemeenten

In deze workshop worden vertegenwoordigers van gemeenten geïnspireerd over hoe zij aandacht voor hlbt’ers kunnen meenemen in het beleid en de aanpak van een kleine gemeente. De deelnemers wisselen concrete ideeën uit. Er zijn drie sprekers van gemeenten en van MOVISIE die goede voorbeelden presenteren. Daarna discussiëren de deelnemers over de knelpunten en kansen.

Workshopleider: Annie Oude Avenhuis, senior adviseur MOVISIE
Datum: 7 oktober 2010, 14.00-17.00 u, borrel tot 18.00 u
Plaats: MOVISIE, Catharijnesingel 47 te Utrecht

Workshop 3: voor belangenorganisaties en gemeenten

In de derde bijeenkomst worden alle goed voorbeelden nog eens snel op een rijtje gezet. Vervolgens voeren vertegenwoordigers van gemeenten, belangenorganisaties en andere belangstellenden een Lagerhuisdebat over de kansen en mogelijkheden van hlbt-beleid in kleine gemeenten.

Workshopleider: Jenny Eyma, senior adviseur MOVISIE
Datum: 4 november 2010, 18.00-21.00 u, borrel tot 22.00 u
Plaats: MOVISIE, Catharijnesingel 47 te Utrecht

Belangstelling?

Zie de MOVISIE-site met alle informatie en het aanmeldformulier Homobeleid in kleine gemeenten.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: