Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC NEDERLAND

COC vlag gevel Herengracht 49 Amsterdam - kleinSTRATEGISCH KADER

De Algemene Vergadering van de Federatie COC Nederland – waarin de COC-lidverenigingen vertegenwoordigd zijn – heeft het Strategisch Kader 2015-2018 vastgesteld. Het beleidsstuk geeft richting aan het werk van het COC in de komende jaren en bindt de activiteiten samen.

 

LHBT-ASIELZOEKERS

 

Fleeing Homophobia - cover - kleinFLEEING HOMOPHOBIA

COC Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam publiceerden in september 2011 het rapport Fleeing Homophobia – Seeking Safety in Europe samengesteld door Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer.

Dit rapport bevat een vergelijkende studie over de manier waarop asielaanvragen op basis van seksuele gerichtheid of genderidentiteit door de lidstaten van de Europese Unie worden onderzocht. Uit het rapport blijkt ondermeer dat er in de praktijk erg grote verschillen bestaan tussen de EU-lidstaten.

 

Pink Solutions - COC NL - Lieneke Luit - kleinPINK SOLUTIONS

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers worden in Nederland vaak slecht behandeld. Dat blijkt uit in 2013 verschenen rapport Pink Solutions, inventarisatie situatie LHBT asielzoekers dat is uitgevoerd door COC Nederland en gefinancierd door het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF).

In het rapport beschrijft onderzoeker Lieneke Luit hoe LHBT-asielzoekers, vanaf het moment dat ze in Nederland binnenkomen tot aan het eind van hun asielprocedure, regelmatig geconfronteerd worden met vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld.

Voor het onderzoek werden diepte-interviews met 29 LHBT-asielzoekers gehouden. De asielzoekers waren voornamelijk afkomstig uit Oeganda, Jamaica en de Oekraïne.

 

JONGEREN EN ONDERWIJS

Scholieren: ‘slechte LHBTI-voorlichting op school’ – Volgens veel scholieren is voorlichting over seksuele diversiteit op hun school vér onder de maat. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Zwartboek Slechte Voorlichting van onze jongerenorganisaties Expreszo en Youth Council. Het COC wil dat aanstaande docenten in hun opleiding  verplicht moeten leren hoe ze LHBTI-acceptatie op school kunnen bevorderen.

 

 

 

KINDERRECHTEN

 

LHBTI-kinderen in Nederland - COC NL Suzanne van Rossenberg - 2013 kleinLHBTI-KINDEREN in NEDERLAND

COC Nederland presenteerde op dinsdag 18 februari 2014 LHBTI-kinderen in Nederland, het eerste rapport óóit over dit onderwerp. Het COC-rapport brengt voor het eerst in kaart welke knelpunten er in Nederland bestaan als het gaat om rechten van LHBTI-kinderen.

Onderzoeker Suzanne van Rossenberg nam daarbij het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) als uitgangspunt. Het onderzoek bestrijkt een breed terrein, van onderwijs en welzijn tot gezondheidszorg. De onderzoeker sprak met deskundigen, nam enquêtes af en deed literatuuronderzoek.

Nieuw is dat het COC – naast lesbische, homo-, biseksuele en transgender-kinderen – in dit onderzoek ook de situatie van kinderen met een intersekse-conditie betrekt.

Er is ook een Engelstalige versie van dit rapport beschikbaar.

De totstandkoming van dit rapport is mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.