Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil wettelijke normen voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg

10 december 2015 -

COC Nederland wil dat er wettelijke normen komen voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg. Daarmee reageert de belangenorganisatie op het donderdag verschenen rapport 55-plussers en seksuele oriëntatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Een aanzienlijke groep lesbische, homo- en biseksuele ouderen is bang voor negatieve reacties van medebewoners in ouderenzorginstellingen (20 procent) of vreest dat het personeel niet kan omgaan met hun seksuele identiteit (10 procent) , zo blijkt uit het SCP rapport. Dat beeld wordt bevestigd door eerder onderzoek van het Tijdschrift voor Verzorgenden, waaruit volgde dat slechts 13 procent van de verzorgenden zegt dat er op hun werk aandacht is voor homoseksuele ouderen.

Roze 50+ (een samenwerkingsverband van ANBO en het COC) verstrekt zogenaamde Roze Loper-certificaten aan ouderen- en thuiszorginstellingen die voldoen aan normen op het gebied van LHBT-vriendelijkheid. Zo’n 100 (ouderen-) zorginstellingen beschikken over zo’n certificaat. Om te bevorderen dat alle instellingen in Nederland LHBT-vriendelijk worden, pleit het COC nu voor wettelijke normen.

SCP - 55-plussers en seksuele oriëntatie - december 2015 kleinUit het SCP-onderzoek blijkt dat het met ‘roze’ 55-plussers over het algemeen goed gaat. De groep is even gezond, heeft even goede sociale contacten en is even tevreden over het leven als heteroseksuele 55-plussers. Kinderen en/of een partner maken minder vaak deel uit van hun sociale netwerk, maar vrienden en vriendinnen des te vaker. Veertig procent geeft aan dat ze zich vrij voelen en een interessant leven hebben (gehad).

Daar staat tegenover dat bijna een derde (31 procent) van de roze 50-plussers nooit open is over seksuele identiteit en dat 7 procent ooit een zelfmoordpoging deed (ruim twee maal vaker dan heteroseksuele 55-plussers (3%)). Ongeveer 20 procent ervaart (enige) schaamte of ongelukkige gevoelens over de eigen seksuele identiteit.

Roze ouderen verwachten volgens het SCP-onderzoek over het algemeen dat ze mantelzorg van vrienden zullen krijgen als ze zorgbehoevend worden. Het SCP betwijfelt of dat een reële verwachting is, aangezien de vrienden van 55-plussers over het algemeen ook wat ouder zullen zijn, waardoor het bieden van zorg moeilijker wordt.

Roze 50plus LOGORoze 50+ zet de komende jaren in op het versterken van sociale netwerken tussen oudere en jongere LHBT’s. Daarmee wil het samenwerkingsverband onder meer bereiken dat er daadwerkelijk mantelzorg voor roze ouderen beschikbaar is. Bovendien blijkt uit het SCP-onderzoek dat sociale contacten met andere LHBT’s leiden tot een positiever beeld van de eigen seksuele en genderidentiteit.

[Bron: COC NL]

Foto: Roze 50-plussers op de inspiratiedag voor roze ouderen van Roze 50+ – Geert van Tol Fotografie

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
50+, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,