Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC zeer teleurgesteld over uitlating bisschop Muskens

1 juni 2003 -

In het programma Barend en Van Dorp op 3 december jl. sprak bisschop Muskens van Breda zich op zeer bedroevende wijze uit over homoseksualiteit.

Bisschop Muskens is van mening dat homoseksualiteit niet natuurlijk is, want naar zijn mening komt het ook bij dieren niet voor en op de vraag of dit wel klopt antwoordde hij: ‘Het is aan psychologen en psychiaters om daarover te oordelen’.

Met deze uitlating grijpt de bisschop terug op achterhaalde argumentatie en probeert hij homoseksualiteit wederom als een ziekte te bestempelen.

Muskens wees uitdrukkelijk het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht af, want zo zei hij: ‘Het huwelijk is alleen voorbehouden aan man en vrouw’.

Verder kwam de bisschop met de versleten frase aan dat hij veel
homo’s kent, dat het in alle kringen voorkomt en dat homo’s veel goededingen doen in de samenleving.

Deze opvattingen uit de mond van een bisschop die als progressief bekend staat, vindt het COC ronduit bedroevend en zeer teleurstellend.

Een bisschop die op deze manier over homoseksualiteit denkt en het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht afwijst, kan geen impuls geven aan werkelijke acceptatie van homoseksualiteit binnen de kerk.

Het COC voert een dialoog over Homoseksualiteit en Levensbeschouwing, Religie en Ethiek. Deze uitspraken van bisschop Muskens tonen aan dat acceptatie van homoseksualiteit nog ver weg is in de Katholieke Kerk en dat de door het COC gevoerde dialoog ook in de 21ste eeuw nog steeds noodzakelijk is.

Categorie:
50+, Jouw belangen
Tags: