Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Crowdfundactie voor project transgender ouderen

10 februari 2016 -

Voor een project om transgender ouderen stem en gezicht te geven zoeken Roze 50+ en Empowerment Foundation uw financiële steun. Voor het realiseren van een boek, documentaire en informatie website volstaan de bijdragen van fondsen e.d. namelijk niet. Daarom is een crowdfundactie gestart, waarvoor uw steun hard nodig is en dat kan al voor een klein bedrag!

Transgender ouderen…. Bestaan die ook al?

Transgender is een containerbegrip voor mensen die zich niet, of niet helemaal, thuis voelen in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken van hun geboorte. Een zeer diverse, kleurrijke groep mensen, maar ook een groep waar helaas nog veel vooroordelen over bestaan en die veel te vaak te maken krijgt met onbegrip, pesterijen en geweld.

Dat geldt ook voor transgender ouderen. Die bestaan inderdaad, maar het is wel vaak een vergeten en bijna onzichtbare groep. Dit project heeft tot doel dat te doorbreken.

Stem en gezicht geven

Door hun levensverhalen te verzamelen en die te delen met de rest van de wereld krijgen transgender ouderen niet alleen stem en gezicht, maar wordt ook bijgedragen aan meer kennis en begrip voor deze groep. Dat doel kan bereikt worden met een boek, een documentaire en een informatieve website.

In dit project , werken Roze 50+ en Empowerment Foudation samen met mensen uit de transgemeenschap, Transgender Netwerk Nederland, Uitgeverij Xanten, schrijfster/fotograaf Eveline van de Putte (auteur van o.a het veel besproken Stormachtig Stil, levensverhalen van Roze ouderen) en filmmaakster Kim Bras (haar documentaire TransAnders won publieksprijs 2015 TranScreenfilmfestival).

Maak dit bijzondere project mogelijk!

Roze 50+ en Empowerment Foundation spannen zich in om financiering bij bepaalde fondsen te bewerkstelligen. Maar dat is niet voldoende!

Daarom bieden zij u de kans om te participeren in dit project door het kopen van aandelen. Op die manier dragen we allemaal een steentje bij aan de emancipatie van transgender ouderen.

Roze 50+ en de Empowerment Foundation verkopen 5000 aandelen van 5 euro per stuk. U kunt aandelen kopen door een bedrag over te maken op:

NL69RABO0106237578 t.n.v. Empowerment Foundation, o.v.v. Transgender ouderen.

Wat krijgt u er voor terug?

  • voor 1 t/m 49 aandelen: naamsvermelding
  • voor 50 t/m 99 aandelen: plaatsing bedrijfslogo, plus 1 boek
  • voor 100 t/m 199 aandelen: halve pagina advertentie/ advertorial, plus 5 boeken
  • voor 200 aandelen of meer: hele pagina advertentie/ advertorial, plus 10 boeken

Voor meer informatie – volg de Transgender-Ouderen pagina op Facebook.

[Bron/Foto: Roze 50+]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
50+, Transgender
Tags:
, , , , , , ,