Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Diversiteit bij Libertas Leiden: 150e Tour d’Amour

24 juni 2019 -

Voor zorg- en welzijnsinstelling Libertas Leiden is de 150de Tour d’Amour een van de manieren om de visie op diversiteit te delen en te luisteren naar ideeën en meningen vanuit de omgeving. Daarom gaan op vrijdagmiddag 28 juni de deuren van Woonzorgcentrum Rijn en Vliet open en wordt iedereen van harte welkom geheten.

Te veel roze ouderen durven nog steeds niet zichzelf te zijn in hun eigen woonomgeving. Dat komt met name door onbegrip van leeftijdgenoten. Ook speelt onwetendheid bij bewoners, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires in de zorg vaak een rol.

Onder het motto #plezier in diversiteit ontwikkelt Libertas Leiden diversiteitbeleid met aandacht voor alle vormen van verschillen die kunnen leiden tot onbegrip en soms pestgedrag. Verschillen in bijvoorbeeld geloof, huiskleur, gewicht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie.

Tanja Ineke, bestuurder van Libertas Leiden (én oud-voorzitter van COC Nederland) zegt in een interview met Sleutelstad dat ze zeker weet dat er bij hen roze ouderen wonen. “Voor zover ik weet zijn er geen problemen, ik zou het echt heel erg vinden als dat in mijn organisatie zou voorkomen. Maar ik weet uit eerdere ervaringen dat LHBTI-mensen soms geïsoleerd worden of zich niet vrij voelen om over hun overleden partner te praten. En het is natuurlijk ook leuk om eens een film te tonen met een liefdesverhaal tussen twee mannen of twee vrouwen.”

Tour d’Amour is een initiatief van Eveline van de Putte, schrijfster van Stormachtig stil – levensverhalen van roze ouderen. Tijdens deze 150de roze middag gaat ze in gesprek met de Leidse 50+ roze ambassadeur Magda Römgens en is er een spetterend optreden van Vicotoria False, dit jaar een van de ambassadeurs van Pride Amsterdam.

LIBERTAS LEIDEN: TOUR d’AMOUR bij RIJN en VLIET

  • Datum: vrijdag 28 juni 2019 – 14.30-16.15 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
  • Locatie: Woonzorgcentrum Rijn en Vliet – Aaltje Noorderwierland 1 te Leiden

[Bron: Libertas Leiden – Foto TOUR d’AMOUR met Victoria False, Magda Römgens en Eveline Eveline van de Putte STICKY – Foto Haydi Cameron via Libertas Leiden]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, , , , , ,