Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste Roze Loper in Zeeland

8 maart 2019 -

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland is de eerste Zeeuwse zorginstelling die het certificaat ‘De Roze Loper’ toegekend krijgt.

Op 20 februari jl. heeft Dekra Certification BV bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland een certificeringsaudit uitgevoerd voor het certificaat ‘De Roze Loper’. De audit is succesvol afgerond en Stichting Ouderzorg Noord-Beveland is hiermee de eerste zorgorganisatie in Zeeland die het certificaat ‘De Roze Loper’ heeft behaald.

Op dinsdag 12 maart om 14.00 uur vindt de feestelijke uitreiking plaats in Zorgcentrum Cleijenborch, dr. Maasstraat 4 te Colijnsplaat.

‘De Roze Loper’ bestaat uit een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de zorg (zowel voor cliënten als voor medewerkers). Cliënten en medewerkers voelen zich na het traject meer gezien en voelen zich veilig in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen.

Bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland maakt ‘De Roze Loper’ onderdeel uit van haar diversiteitsbeleid. Hiermee benadrukt deze zorginstelling dat iedereen welkom is, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, huidskleur, etnische afkomst, geloof e.d.

‘De Roze Loper’ is ontwikkeld door Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC, voor toepassing binnen de ouderzorg, welzijnswerk, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. ‘De Roze Loper’ maakt LHBTI-vriendelijkheid van de organisatie objectief toetsbaar, aan de hand van drie thema’s (bewustwording, respect & openheid, empowerment & continue passende aandacht en privacy & veiligheid) en geeft instellingen daarmee praktisch inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de diversiteit van de LHBTI-doelgroep. Voor meer informatie – zie RozeZorg.nl.

[Bron: Roze 50+ – Foto Roze Loper: COC NL-Tanja Ineke]

Het COC ondersteunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, , , ,