Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste Roze Loper voor maatschappelijke opvang en GGZ

19 mei 2017 -

HVO-Querido krijgt als eerste organisatie voor maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de Roze Loper® uitgereikt door Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC.

De Roze Loper is een certificaat voor LHBT-vriendelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Deze is ontwikkeld op initiatief van ANBO en COC voor toepassing binnen de ouderzorg. Hij is nu ook beschikbaar voor welzijnswerk, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg en nu dus ook voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg.

Clemens Blaas, bestuurder HVO-Querido, “Ik ben er blij mee. De Roze Loper geeft aan dat er basisveiligheid is bij HVO-Querido. Maar ik zie het als een begin, een aanknopingspunt, een goede basis. Van hieruit gaan we verder aan de slag met ons diversiteitsbeleid.”

HVO-Querido heeft met goed gevolg een traject doorlopen om sociale acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten aan de hand van de Roze Loper. In dit traject is gekeken naar de criteria respect, openheid, waarborging van privacy, aandacht en training in omgaan met (seksuele) diversiteit, cultuur en de omgang van de organisatie met de eigenheid van al die verschillende mensen.

De visie achter de Roze Loper is dat de juiste aandacht en zorg kan worden gegeven aan cliënten door bewustwording van de verschillen tussen mensen, het ingaan van een veranderingstraject in de organisatiecultuur en de borging hiervan in beleid en activiteiten.

HVO-Querido speelt in op de problematiek die voortkomt uit seksuele diversiteit. Zij richt zich bijvoorbeeld op de problemen van LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn door deel te nemen aan onderzoek van Movisie en door LHBT-specifiek hulpaanbod voor jongeren te ontwikkelen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij zijn bijzonder trots op HVO-Querido en dat juist in de week van de Internationale Dag tegen Homo-/Bi-/Transfobie (IDAHOT) cliënten en medewerkers met recht kunnen zeggen dat iedereen zichzelf kan zijn bij HVO-Querido!”

[Bron: Roze 50+ – Foto Roze Loper: COC NL-Tanja Ineke]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

Categorie:
50+, Gezondheid
Tags:
, , , , , , ,