Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Mokum Roze: informatiemiddag over roze ouderen zorg

7 december 2014 -

Op 14 december organiseert Mokum Roze, het platform voor belangenbehartiging van roze ouderen in Amsterdam, een informatieve bijeenkomst met als centrale vraag: “Amsterdam, een stad waar je als LHBT goed oud kunt worden?”

Het zal niemand ontgaan zijn dat het recht op thuiszorg, verzorging en verpleging (AWBZ) per 2015 gaat vervallen en dat deze zorg overgaat naar de gemeenten via de wet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dat betekent dat je, als je straks door ziekte of beperkingen niet meer voor jezelf kunt zorgen, allereerst een beroep moet doen op je naasten. Juist roze ouderen zijn vaker alleen. Wat moet er gebeuren? Wat doen we zelf, wat verwachten we van de gemeente en professionals?

MOKUM ROZE – Amsterdam, een stad waar je als LHBT goed oud kunt worden?
Datum: 14 december 2014 – 15.00 tot 17.00 uur (borrel na)
Locatie: Lloydhotel Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam,
Dagvoorzitter: Wilma den Uijl

Programma:

  • Josee Rothuizen presenteert namens Mokum Roze de uitkomsten van de recente peiling onder 55+ LHBT’s
  • Een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam spreekt over “Veranderingen binnen de zorg”
  • Ineke Kraus houdt een pleidooi voor het starten van roze netwerken
  • Inspiratie en ideeën: uitwisselen en inventariseren van behoeftes, wensen en concrete actiepunten
  • Pauze en Informatiemarkt
  • Afronding – afsluiting met een borrel

Mokum Roze is hét platform voor belangenbehartiging van roze ouderen in Amsterdam. Sinds 2007 bundelen roze senioren en professionals hun krachten om vraag en aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deelnemers zijn: Amstelring, Amsta, Café Zilver, Cordaan, COC Amsterdam, OutForever, Roze senioren, Zielhuis – Roze Uitvaart, Zóciëteit, professionals én roze ouderen zelf.

Meer informatie en aanmelden:

Informatie via de event-pagina op Facebook.
Aanmelding via: [email protected]

[Bron/Illustratie: Mokum Roze]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, , , , , ,