Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Onderscheiding voor Roze50+-ambassadeur Joop Schermer en transambassadeur Corine van Dun

7 november 2022 -

Joop Schermer en Corine van Dun zijn uitgeroepen tot Mr. en Mrs.  Senior Pride 2022. Zij kregen deze onderscheiding op zondag 6 november uitgereikt in het kader van de Nationale Roze Ouderen dag, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam.

De verkiezing is een initiatief van de Stichting Roze 50+, waarin ouderenbond ANBO en LHBTI-belangenvereniging COC Nederland samenwerken. De onderscheiding gaat naar mensen die veel betekenen of betekend hebben voor lhbti+ personen in het algemeen en lhbti+ senioren in het bijzonder.

Joop Schermer (69) uit Heiloo (Noord Holland) zet zich al jaren in voor acceptatie van lhbti+ personen van alle leeftijden en van lhbti+ senioren in het bijzonder. Joop geeft voorlichting en advies aan zorg- en welzijnsinstellingen in zijn provincie en internationaal. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuursfuncties en is hij een waardevolle, gedreven vrijwilliger. Met zijn professionele achtergrond in zorg en management is hij een waardevolle gesprekspartner voor collega ambassadeurs van de Stichting Roze 50+ en voor zorg- en welzijnsinstellingen.

Mrs Senior Pride 2022 is Corine van Dun (69) uit Utrecht, transambassadeur en rolmodel voor veel transgender personen. In haar tijd als voorzitter van Transgender Netwerk Nederland heeft Corine veel werk verzet voor de strijd voor een toegankelijkere transgenderwet, waardoor transgender personen niet langer verplicht werden tot medische ingrepen (zoals sterilisatie) voordat zij hun geslacht op officiële documenten mochten laten veranderen. Als ambassadeur geeft zij voorlichting over transgender ouderen.

Roze 50+ organiseert de Nationale Roze Ouderen dag dit jaar voor de achtste keer om aandacht te vragen voor de positie van lhbti+ senioren in Nederland.

Tanja Ineke, voorzitter St. Roze50+: “Het belang van het werk van Roze 50+ voor lhbti+ senioren uit zich misschien nog wel het meest in de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Ik ben dan ook bijzonder trots op Joop Schermer en Corine van Dun, zij zetten zich al jaren belangeloos voor anderen in!” 

Bron: Stichting Roze50+ Foto: Marjon van de Vegte

Categorie:
50+, homepage
Tags: