Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Onvoldoende sociaal netwerk voor LHBT-ouderen’

15 december 2014 -

Uit een enquête van Platform Mokum Roze blijkt dat het sociale netwerk bij een ruime meerderheid van de roze ouderen onvoldoende ontwikkeld is. Dit resultaat is van groot belang als het gaat om de zorg voor roze ouderen, want in nieuwe wetgeving speelt het sociale netwerk van de zorgvrager een grote rol. Dat betekent dat er voor alle betrokkenen bij die zorg werk aan de winkel is!

Afgelopen zondag presenteerde Platform Mokum Roze de resultaten van een recent gehouden enquête onder 257 roze ouderen. Uit de enquête blijkt dat het sociale netwerk bij zestig procent van de lesbische vrouwen en vijfenzestig procent van de homomannen onvoldoende ontwikkeld is. Daarnaast bleek uit de behoeften van de ondervraagde roze ouderen dat het belangrijk is om bij zorgverleners het bewustzijn te vergroten voor LHBT-problematiek.

Werk aan de winkel

Door decentralisatie van de WMO en de Participatiewetgeving wordt zorg en hulp voor ouderen dichtbij ouderen georganiseerd, in Amsterdam in 22 zogenaamde wijkzorgteams. Hierbij wordt ook meer gekeken naar het individuele sociale netwerk van de zorgvrager. De resultaten van de enquête laten zien dat er voor LHBT-ouderen, de betrokken zorgverleners en de Gemeente Amsterdam werk aan de winkel is.

Presentatie

Er waren 90 belangstellenden aanwezig op de presentatie zondagmiddag 14 december. In vijf verschillende werksessies werd een inventarisatie gehouden van mogelijke stappen die kunnen worden ondernomen om de positie van Roze Ouderen te verbeteren. De trekkers van het Platform Mokum Roze gaan nu samen de resultaten vertalen in concrete vervolgstappen.

Zie HIER een pdf-bestand met de resultaten van de enquête van Platform Mokum Roze.

Mokum Roze is het platform voor belangenbehartiging van roze senioren in Amsterdam. Sinds 2007 bundelen ouderen en professionals hun krachten om vraag en aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor meer informatie: [email protected].

[Bron/Illustratie: Mokum Roze]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, , , , , , ,