Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

PREZO Roze zorg en Roze 50+ gaan samenwerken

24 november 2016 -

Stichting Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland, hebben kwaliteitsinstituut Perspekt de opdracht gegeven een werk- en denkmodel te ontwikkelen zodat het keurmerk van de Roze Loper verder uitgebreid kan worden. Zorg- en welzijnsinstellingen die voldoen aan een set eisen en criteria ontvangen hiervoor het Roze Loper-certificaat, waarmee zij kunnen aantonen dat zij LHBT-vriendelijk zijn voor hun bewoners en cliënten.

Nog meer aandacht voor acceptatie van seksuele en genderdiversiteit bij mensen met een zorgbehoefte. Het resultaat is de PREZO Roze Zorg-prestatieset waarbij cliënten samen met medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties werken aan het realiseren van een open en tolerante cultuur.

PREZO Roze Zorg

Op woensdag 23 november ontvingen Liane den Haan, directeur/bestuurder van ANBO, en Manon Linschoten, projectleider seniorenbeleid van COC Nederland, de eerste exemplaren van PREZO Roze Zorg uit handen van Nicolien van den Berg, directeur/bestuurder van Stichting Perspekt – zie foto.

Manon Linschoten: “Wij hechten er waarde aan dat organisaties worden gestimuleerd te werken aan LHBT-vriendelijke zorg. Dit geven wij onder meer vorm in het Roze Loper-certificaat. Hiermee verklaren organisaties aantoonbaar bewust met seksuele en genderidentiteit van zowel cliënten als personeel om te gaan.”

Liane den Haan: “Seksuele en genderdiversiteit is nog niet voor iedereen gewoon en heteroseksualiteit is vaak de norm. Door medewerkers én cliënten bewust te maken van het tegendeel wordt samenwerken gemakkelijker en wordt discriminatie, pesterij of intolerantie bespreekbaar gemaakt en vervolgens bestreden. We zien nog heel vaak dat roze ouderen zichzelf niet durven zijn uit angst voor uitsluiting. Dat is afschuwelijk als je kwetsbaar bent, bijvoorbeeld wanneer je zorg of hulp nodig hebt”,

Cliënt centraal

Stichting Roze 50+ gaf kwaliteitsinstituut Perspekt opdracht om de richtlijnen van de Roze Loper te vertalen in prestaties die aansluiten bij het PREZO-werk- en denkmodel. Dit mondde uit in de PREZO Roze Zorg prestaties.

Directeur/bestuurder van Perspekt, Nicolien van den Berg: “Het is fijn dat het PREZO gedachtegoed zo wordt gewaardeerd dat er vraag is naar PREZO Roze Zorg prestaties. Met PREZO zetten wij al jaren de prestaties voor de cliënt binnen de zorg centraal.”

Prestaties die binnen de PREZO Roze Zorg-prestaties zijn geformuleerd, richten zich op een open en tolerante cultuur, bejegening alsook beleid en ondersteuning die medewerkers en de organisatie leveren aan zorgbehoevende LHBT’s. Onafhankelijke deskundigen van Perspekt toetsen de woonzorgcentra, (thuis)zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Bij een positieve beoordeling wordt de organisatie aan Stichting Roze 50+ voorgedragen voor het Roze Loper-certificaat.

Zie HIER voor meer informatie over de Roze Loper.

[Bron/Foto: Roze 50+]

Op de foto van links naar rechts: Nicolien van den Berg (Perspekt), Manon van Linschoten (COC Nederland) en Liane den Haan (Anbo).

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, , , , , , ,