Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Professionele begeleiding onder de maat’

14 juni 2011 -

De begeleiding van homo’s en lesbiennes met een verstandelijke beperking laat behoorlijk te wensen over. Vooroordelen en gebrek aan goede kennis bij professionals in de gehandicaptenzorg spelen vaak een rol. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek Gewoon, maar toch anders van Hogeschool Windesheim, uitgevoerd in opdracht van COC Amsterdam.

Homo’s en lesbo’s met een verstandelijke beperking maken deel uit van een ‘dubbele minderheid’: ze hebben zowel een verstandelijke beperking én ze zijn homoseksueel. De zorgvragen die zij hebben verschillen niet wezenlijk van heteroseksuelen met een beperking. Het ontbreekt echter aan goede kennis en informatie over homoseksualiteit bij de instellingen.

Professionals binnen de gehandicaptenzorg zijn vaak ‘handelingsverlegen’ met betrekking tot het thema seksualiteit. ‘Het openlijk bespreken van seksualiteit vindt men lastig, laat staan homoseksualiteit’, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam.

Ook biedt men minder graag begeleiding aan homoseksuele cliënten. Instellingen zijn vaak reactief en wachten af waar de cliënt zelf mee komt. In de opleiding voor gehandicaptenzorg is nauwelijks aandacht voor seksuele diversiteit en in protocollen van instellingen is weinig informatie beschikbaar over homoseksualiteit.

COC Amsterdam vindt dat er meer aandacht moet komen voor seksuele diversiteit in de instellingen en de opleiding. ‘Het behoort tot je opstelling als professional, dat je informatie hebt over de zorgbehoefte van je cliënt’, aldus Boutkan. Begeleiders zelf vinden ook dat er meer aandacht moet komen voor dit thema. Ook pleit COC Amsterdam voor het doorbreken van het taboe op praten over (homo)seksualiteit.

COC Amsterdam wil verder dat de sociale activiteit Café Oké opgenomen wordt in het aanbod van de instellingen. Landelijk zijn er 15 cafés als Café Oké, dit zijn bijeenkomsten voor homo’s en lesbo’s met een verstandelijke beperking.

‘Uit ervaring weten we dat niet iedere zorginstelling ons wil opnemen in het aanbod, hiermee doen ze hun cliënten tekort’, aldus Dennis Boutkan.

Het onderzoek Gewoon, maar toch anders – Begeleiding bij seksualiteit en relatievorming aan mensen met een licht verstandelijke beperking en homoseksuele gevoelens wordt woensdagmiddag 15 juni 2011 gepresenteerd in het pand van COC Amsterdam aan de Rozenstraat 14. Inloop 16.30, aanvang 17.00 met optreden van Dolly Bellefleur.

Categorie:
50+
Tags:
,