Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze 50+ gaat in 2014 over haar grenzen!

28 januari 2014 -

Op maandag 24 maart a.s. komt een internationale delegatie van homo- en hetero (ouderen) organisaties naar ons land. Vanuit maar liefst 8 Europese landen komen ze naar gastvrouw Stichting Elisabeth in Breda om met de mensen van Roze 50+ kennis te maken en ervaringen op het gebied van Roze Ouderen te delen.

De Roze Loper kent u natuurlijk, maar had u ook al eens gehoord van The Pink Passkey? Der Rosa Schlüssel? La Clé Rose of Chave-de-rosa? Vorig jaar is de aanvraag voor de eerste internationale Roze Loper gedaan door het Frankfurter Verband, een grote zorginstelling in Duitsland. Zij zullen binnenkort worden getraind en geaudit in de omgang met seksuele diversiteit.

Roze 50+ gaat over onze landsgrenzen! Nederland Exportland…óók als het om tolerantie gaat!

Continuïteit gewaarborgd

Het project Roze Loper 3.0 is  een projectsubsidie toegekend voor 2 jaar om de Roze Loper verder te professionaliseren en te integreren met bestaande keurmerken zoals PREZO.

De Roze Loper, hét instrument voor LHBT-vriendelijkheid in de ouderenzorg, zal ook worden uitgebreid naar andere sectoren, bijv. de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk en maatschappelijk werk/hulpverlening.

Roze 50+ (waarin ANBO, COC, MOVISIE en Vilans zijn verenigd) vindt het belangrijk de Roze Zorg voor zoveel mogelijk mensen inzichtelijk te maken. Daarom wordt er een Handboek Roze Zorg geschreven zodat de methode voor steeds meer mensen toegankelijk wordt.

[Bron/Illustratie: Roze 50 Plus]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, ,