Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze én hetero ouderen kiezen voor zorg waar ze welkom zijn

17 januari 2017 -

LHBT-ouderen in een zorginstelling met een Roze Loper voelen zich meer gezien, ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Zij zijn over de Roze Loper positief, trots en tevreden en diversiteit is beter zichtbaar. Dit zijn resultaten van het in 2016 door Roze 50+ uitgevoerde onderzoek onder bewoners van Roze Loper-zorginstellingen.

Uit dat onderzoek blijkt verder dat ook niet-LHBT-bewoners vinden dat het klimaat in de zorginstelling tolerant is en dat er geen ruimte is voor pesten of LHBT-discriminatie. Ook bewoners die om andere redenen ooit te maken hebben gehad met uitsluiting, onbegrip of discriminatie zeggen profijt te hebben van de Roze Loper omdat hierdoor het gesprek over diversiteit vaker gevoerd wordt, en zij zich óók meer geaccepteerd voelen. “Dat je er wezen mag. Dat is nou het punt. Ik voel me geaccepteerd. En dat ben ik vroeger nooit geweest.”

Als factor voor het succesvol invoeren en bestendigen van LHBT-vriendelijk beleid wordt de rol van sleutelpersonen – de directeur, beleidsmedewerker, vrijwilligers – meermalen genoemd. Follow-up activiteiten evenals de jaarlijkse her-audit, zijn belangrijk om aandacht voor het onderwerp vast te blijven houden.

De Roze Loper wordt uitgevoerd door de Alliantie Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland. De doelgroep zijn LHBT-ouderen die zich vanwege hun seksuele of genderidentiteit niet geaccepteerd voelen.

Zie HIER het onderzoek Rapportage bewonersevaluatie Roze Loper.

[Bron/Foto: Roze 50+]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, ,