Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Tolerantiescan roze ouderen gaat de grens over

20 maart 2014 -

De Roze Loper, het Nederlandse certificaat voor woonzorg-en thuiszorginstellingen die aandacht besteden aan de seksuele diversiteit bij bewoners en werkenden, gaat de grens over. Het Duitse Frankfurter Verband is maandag 24 maart 2014 de eerste grote buitenlandse zorginstelling die een Roze Loper-certificaat ontvangt.

Tolerantiescan

Der Rosa Schlüssel, The Pink Passkey, La Clé Rose of Chave-de-rosa. Een internationale uitrol, dat is wat het samenwerkingsverband Roze 50+ voor ogen staat. De initiatiefnemer van de tolerantiescan voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg wil meer aandacht voor deze groep.

In Nederland zijn al 92 woonzorg-en thuiszorginstellingen met een Roze Loper. Naast de internationale uitrol, zal de Roze Loper ook beschikbaar komen voor het welzijnswerk, maatschappelijk werk en de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Pesterij

Nu denken professionals en het management van zorginstellingen nog vaak dat er geen roze ouderen in hun instelling wonen. Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat LHBT-ouderen nauwelijks zichtbaar zijn. Een deel van hen heeft geleerd hun ware aard verborgen te houden. Laten ze wél hun ware gezicht zien, dan krijgen ze vaak te maken met uitsluiting of pesterij.

Uitreiking

De uitreiking van de eerste Internationale Roze Loper vindt plaats op 24 maart bij Stichting Elizabeth in Breda tussen 13.00 en 16.30 uur door Carlien Scheele, directeur Emancipatiezaken bij het ministerie van OCW. Bij de overhandiging zijn acht Europese delegaties aanwezig, die in eigen land opkomen voor roze ouderen in de zorg.

Roze 50+ is een samenwerkingsverband van ANBO, COC, Movisie en Vilans.

Zie HIER voor meer informatie over de Roze Loper.

[Bron: Roze 50+]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
50+, homepage
Tags:
, , , , , , ,