Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Utrechtse COC-pionier Jacques Drabbe overleden

2 juni 2012 -

Jacques Drabbe – pionier en icoon van het Utrechtse COC – is op 83-jarige leeftijd overleden. Drabbe werd in 1952 lid van het pas opgerichte Utrechtse COC en kort daarna voorzitter (1952-1963). Tot op hoge leeftijd heeft hij actief bijgedragen aan de emancipatie en integratie van homoseskuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Voor zijn uitzonderlijke verdienste werd hem in 1960 het erelidmaatschap verleend en in 2010 de Annie Brouwer-Korfprijs toegekend.

Jacques Drabbe werd COC-lid van het COC in een periode dat homoseksuele contacten nog strafbaar waren en het maatschappelijk taboe daarover groot was. In de vijftiger jaren – met op zijn lidmaatschapskaart de voor hem veelzeggende schuilnaam Jacques Durfteleven – heeft Drabbe met durf en daadkracht het fundament gelegd voor de LHBT-emancipatie in Utrecht en omgeving.

Kenmerkend voor de situatie in de vijftiger jaren was het strenge toezicht van de zedenpolitie tijdens COC-activiteiten. In 1952 werd er door twee agenten van de zedenpolitie ingegrepen tijdens een besloten COC-bijeenkomst. Geconstateerd werd namelijk dat er zonder dansvergunning gedanst werd – bovendien was het samen dansen van mannen of vrouwen op grond van de Algemene Politie Verordening verboden.

Drabbe was ook aanwezig tijdens deze dansavond en opgepakt en ondervraagd. De zedenpolitie was vooral uit op het verkrijgen van zoveel mogelijk namen van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen om die te kunnen registreren, maar Drabbe zei dat hij enkel de voornamen van zijn danspartners kenden. ‘Daar konden ze verder niets mee. We zijn toen onder druk gezet. Ze wezen je op de mogelijke vervolging en de schade die dat kon hebben voor je baan en de toekomst’.

Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd, maar COC Utrecht was wel jarenlang gedwongen voor elke bijeenkomst toestemming te vragen bij de zedenpolitie. Drabbe slaagde er door stug onderhandelen uiteindelijk wel in een drank- en dansvergunning voor het COC te krijgen, onder de voorwaarde dat de bijeenkomsten strikt besloten waren. ‘Het is verstandig de bestaande tegenkrachten te erkennen, belangrijk de zwaarte en de omvang te weten; een positief standpunt ten aanzien daarvan in te nemen en er niet voor te wijken’, zegt Drabbe terugkijkend op die periode.

Na zijn voorzitterschap (1952-1963) is Drabbe zich tot op hoge leeftijd actief blijven inzetten voor de LHBT-emancipatie. Hij werd daarvoor in 1960 beloond met het erelidmaatschap en kreeg in 2010 voor zijn bijzondere verdienste de Annie Brouwer-Korf prijs. Deze prijs wordt jaarlijks door de gemeente Utrecht en de organisatie van het MidZomerGracht festival uitgereikt aan mensen die zich bijzonder inzetten voor de emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Utrecht en de wijde omgeving.

Tijdens de uitreikting van de Annie Brouwer-Korfprijs sprak Drabbe een voor hem kenmerkend dankwoord uit. Daaruit:

_Wees trouw aan jezelf en solidair me je gelijken, vlucht niet in wat ook om de realiteit te ontwijken, maar accepteer jezelf als een volwaardig onderdeel van de maatschappij, met gelijke rechten en niet minder plichten. Eenheid in kleurrijke verscheidenheid!_

_Wanneer mijn handelen – wat ik altijd als vanzelfsprekend heb gevonden – inspirerend is geweest en inspirerend kan zijn voor de jongere garde in dezelfde omstandigheden dan geeft mij dat reden tot voldoening, nimmer tot overschatting. Ik was en ik voel mij een gelukkig mens._

Bestuur en medewekers van COC Nederland denken met dankbaarheid en eerbied terug aan Jacques Drabbe en wensen zijn nabestaanden, familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Zie ook:

COC Midden-Nederland – In Memoriam Jacques Drabbe.

Categorie:
50+
Tags: