Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Veel roze ouderen gaan weer terug ‘in de kast’

29 november 2013 -

Veel roze ouderen kunnen zichzelf niet zijn in verzorgingstehuizen en gaan daarom weer terug ‘in de kast’. Dat blijkt uit het onderzoek Op weg naar betere roze ouderenzorg, dat verricht werd door Rainbow City Rotterdam en het VU medisch centrum.

Op woensdag 26 november jl. presenteerden beide organisaties het rapport bij Stichting Humanitas aan onder meer aan Korrie Louwes, de Rotterdamse wethouder van Emancipatie.

“Roze ouderen worden vaak gepest en getreiterd door heteroseksuele medebewoners,” zegt Arwin de Beer, onderzoeker Rainbow City Rotterdam. “Zij besluiten daarom weer ‘in de kast’ te gaan of daar te blijven.”

Zorginstellingen kunnen er veel aan doen om het klimaat voor deze ouderen te verbeteren. Bijvoorbeeld door de problematiek serieus te nemen, roze ouderen een veilige plaats te bieden, ontmoetingen te faciliteren en aandacht te vragen voor het onderwerp in beleid.

Ook moet actief naar verbinding tussen roze en niet roze bewoners worden gezocht. Voor de verandering kan er bijvoorbeeld eens tijdens een filmavond een film wordt getoond over twee vrouwen die verliefd worden op elkaar.

Naar een betere roze ouderenzorg - cover onderzoek
DOWNLOAD van het volledige rapport
DOWNLOAD van de flyer met de samenvatting en aanbevelingen

[Bron: Rainbow City Rotterdam]

 

 

Categorie:
50+
Tags:
, , , , ,