Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Zorgpersoneel leert homovriendelijkheid

23 juli 2012 -

Een tweedaagse training en tips om roze ouderen in zorgcentra beter tegemoet te treden, zijn binnenkort beschikbaar voor zorgpersoneel. Reden voor deze actie is gebrek aan aandacht voor deze groep. Een initiatief van Roze 50+ Nederland moet verbetering brengen in die situatie.

Professionals en management denken in veel gevallen zelfs dat er geen roze ouderen in hun instelling wonen. Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen nauwelijks zichtbaar zijn. Een deel van hen heeft geleerd hun ware geaardheid verborgen te houden. Laten ze wél hun ware gezicht zien, dan is uitsluiting of pesterij dikwijls hun lot.
 
Onder het motto ‘Bekend maakt bemind’ wil Roze 50+, waarin ANBO, COC, MOVISIE en sinds kort Vilans-Kenniscentrum voor langdurende zorg- samenwerken, het leefklimaat van roze ouderen in de zorg bespreekbaar maken en verbeteren. Aan de op maat gesneden training, die binnenkort van start gaat, werken ook roze ouderen mee.
 
Zesendertig van de bijna 1.700 verzorgings- en verpleeghuizen hebben de afgelopen tijd de Roze Loper Tolerantiescan gedaan en staan te boek als instellingen die zorgvuldig omgaan met seksuele diversiteit. Maar volgens de statistieken is vijf tot tien procent van alle 150.000 bewoners van zorgcentra een roze oudere. Veel zorgverleners en managers realiseren zich dat niet. Bewoners en zorgmedewerkers beseffen vaak niet dat ze onbekend zijn met seksuele diversiteit. Zo krijgen ouderen bij de intake standaard de vraag voorgelegd of ze getrouwd zijn geweest, wat veel roze ouderen een ongemakkelijke start geeft. Bovendien leven er bij zorgverleners en medebewoners dikwijls vooroordelen over homoseksualiteit, die leiden tot discriminatie, pesten of zelfs uitsluiting. En dat is nauwelijks bespreekbaar. Terwijl de diversiteit en het respect voor roze ouderen ook zichtbaar kan zijn door bijvoorbeeld het tonen van films, door artiesten te laten zingen over de heren- en damesliefde of door een roze barbecue-middag te organiseren voor bewoners in de zomer.
 
Het is niet voor het eerst dat de samenwerkende organisaties zich inzetten voor deze vergeten groep. Ook wordt middels theatervoorstellingen, films, kooroptredens, voorlichtingen en bijeenkomsten aandacht en begrip gevraagd voor seksuele diversiteit binnen de muren van zorgcentra.
 
Op RozeZorg.nl staat informatie over de training en de tips. Ook is er een toolkit voor zorgcentra te vinden. Daarin staan tal van mogelijkheden om in eigen omgeving iets aan het probleem te doen.
 
[Bron: Roze 50+ Nederland – Foto: Nationale Beeldbank]

Categorie:
50+
Tags: