NOS - 8 Partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord


Acht politieke partijen tekenden op dinsdag 7 maart het Regenboog Stembusakkoord met het COC. In dit stembusakkoord doen de partijen acht beloften over LHBTI-emancipatie voor de komende kabinetsperiode.