Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hoe voorkomen we suïcide bij LHBT-jongeren?

11 september 2012 -

10 oktober: Symposium en lancering website

Als je als jongere ontdekt dat je lesbische, homo, bi of transgender (LHBT) gevoelens hebt, is dat vaak flink schrikken. De meeste jongeren wennen op den duur aan het idee en durven er dan met anderen over te praten. Maar voor anderen blijft het moeilijk: vooral als je te maken krijgen met pesten, discriminatie of geweld. Veel van deze Nederlandse jongeren doen dan een poging tot zelfmoord. Onder homo-, lesbische en bi-jongeren is het aantal zelfmoordpogingen zelfs (tot) vijf keer hoger dan onder hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook onder transgenderjongeren lijkt suïcide veel voor te komen. Hoe krijgen we deze zorgwekkende aantallen samen omlaag?

MOVISIE en COC Nederland willen suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren helpen verminderen. Wij lanceren een website die in nauwe samenwerking met LHBT-jongeren zelf ontwikkeld is. Dit gebeurt tijdens een minisymposium voor LHBT-jongeren en voor professionals en vrijwilligers die met jongeren werken. Experts op het gebied van suïcidaal gedrag en LHBT-jongeren geven adviezen, en bekende rolmodellen gaan met jongeren in gesprek. Onder voorbehoud hebben hiervoor toegezegd: Cornald Maas, Mirella van Markus, Wart Kamps, Sipke Jan Bousema, Raffaëla Paton  en Veronique Renard.

Op

woensdagmiddag 10 oktober lanceren COC en MOVISIE deze website in Utrecht. Als u aanwezig wilt zijn kunt u zich hier aanmelden: www.movisie.nl/10oktober

 Programma woensdag 10 oktober 2012

14. 00 uur            Welkom door Judith Schuyf, projectleider.

14. 05  uur             Doelen en achtergrond van de website.
Toelichting door interventieontwikkelaar Hanneke Felten, samen met Maurits Boote.

14. 20  uur            Hoe zorgen we dat LHBT-jongeren goed worden ondersteund door ouders en professionals? Discussie tussen experts op het terrein van suïcidepreventie, roze hulpverlening en jeugdgezondheidszorg, onder leiding van Judith Schuyf. Met: Dr. Erik Jan De Wilde, Prof. Dr. Theo Dorelijers, Marianne Steijnis en Drs. Thomas Wormgoor.

15. 15  uur               Pauze

15. 25 uur                Lancering website: jongeren en BN-ers drukken op een grote knop waarna de website verschijnt. Het promotiefilmpje wordt getoond.

15. 30 uur                Bekende rolmodellen en LHBT-jongeren over hun ervaringen en visie.  Gesprek geleid door Maurits Boote en Hanneke Felten.

16.00 uur                 Afsluiting door Koen van Dijk, directeur COC Nederland.

16. 15 uur                 Borrel

zp8497586rq
Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , ,