Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

“12-maandeneis bloeddonatie ‘gerechtvaardigde’ discriminatie”

23 maart 2017 -

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de 12-maandeneis voor bloeddonatie door mannen die seks met mannen (MSM) hebben is toegestaan. Er is weliswaar sprake van discriminatie van MSM, maar die discriminatie wordt volgens het College vooralsnog gerechtvaardigd door het belang van de volksgezondheid.

Een man stapte onlangs naar het College omdat hij vindt dat Sanquin hem discrimineert vanwege zijn homoseksualiteit. Mannen die seks hebben met mannen mogen tenminste 12 maanden geen seksueel contact hebben gehad als zij bloed willen geven.

college-voor-de-rechten-van-de-mens-1Het College oordeelt dat deze eis is toegestaan vanwege de volksgezondheid. De wachttermijn van 12 maanden is wetenschappelijk onderbouwd. Op dit moment is er onvoldoende onderzoek om die termijn te verlagen, zonder het veiligheidsrisico te vergroten. Sanquin blijft onderzoeken of het mogelijk is om de wachttermijn te verkorten of zelfs af te schaffen.

Sanquin is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland. Om de kwaliteit van het bloed te waarborgen hanteert Sanquin een streng selectiebeleid. In Nederland konden mannen die seks hebben of hebben gehad met mannen tot twee jaar terug geen bloed doneren. Zij werden door Sanquin permanent uitgesloten als bloeddonor. Na een uitspraak van het College in 2015 is dit beleid bijgesteld. Het is nu voor deze groep mannen wel mogelijk om bloed te doneren als zij tenminste 12 maanden geen seksueel contact hebben gehad met mannen. Volgens Sanquin geldt voor deze groep een verhoogd besmettingsrisico met ernstige bloedoverdraagbare infecties, zoals hiv.

COC Nederland vindt de 12-maandeneis van ‘enige symbolische waarde, maar nauwelijks van praktisch belang’. Het COC pleit er al jaren voor dat het beleid van de bloedbanken gebaseerd is op het risicogedrag van alle bloeddonoren en niet op bepaalde risicogroepen.

[Bron: College voor de Rechten van de Mens – Foto: donarbloed: CC-MartinD]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,