Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Advies condoomgebruik aan vaste partners met ongelijke hiv-status

26 september 2013 -

Aids Fonds, Hiv Vereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren en Soa Aids Nederland komen met een eenduidig advies over condoomgebruik voor vaste partners met een ongelijke hiv-status. Het algemene advies blijft om condooms te gebruiken. Wanneer echter aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, kunnen vaste partners ervoor kiezen het condoom weg te laten.

Uit onderzoek blijkt dat de kans dat de partner met hiv het virus overdraagt (zeer) klein is als hij of zij succesvol met hiv-remmers wordt behandeld. Overleg met een arts wordt hierbij geadviseerd. Daarnaast mogen beide partners geen beschadigingen van het slijmvlies  van anus, penis of vagina hebben, bijvoorbeeld ten gevolge van een soa. Ook moeten beide partners zich realiseren dat vele (zeer) kleine risico’s over de jaren heen een relevant risico op overdracht van hiv kunnen gaan vormen. 

Specifieke voorwaarden

De kans op hiv-overdracht wordt aanzienlijk verkleind als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De partner met hiv krijgt een succesvolle behandeling. Hier is sprake van wanneer hiv-remmers consequent door hem of haar worden ingenomen, en de hoeveelheid virusdeeltjes in het bloed minimaal zes maanden ondetecteerbaar is (minder dan 50 virusdeeltjes per ml bloed), en hij of zij zich regelmatig laat controleren.
  • De partner met hiv en zijn of haar hiv-negatieve vaste partner hebben geen soa en sinds de laatste check geen risico op een soa gelopen. Wanneer het slijmvlies van de anus, penis of vagina is beschadigd, wordt de kans op overdracht alsnog vergroot. Naast een soa kan ook heftige seks zorgen voor beschadigd slijmvlies.

In overleg met de arts

Het is soms moeilijk vast te stellen of een hiv-behandeling daadwerkelijk succesvol is, en of er sprake is van beschadigd slijmvlies. Een consult met een hiv-behandelaar wordt dan ook geadviseerd  wanneer het weglaten van het condoom wordt overwogen, bijvoorbeeld door partners met een ongelijke hiv-status en een kinderwens.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Aan de partners zal expliciet gemeld worden dat bij elkaar opgeteld  veel (zeer) kleine risico’s van seks zonder condoom op termijn toch een relevant risico op overdracht kunnen vormen. De keuze om geen condooms te gebruiken ligt bij beide betrokken partners en zij dragen ook samen de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van het (zeer) kleine risico. De hiv-negatieve partner dient zich deze mogelijke gevolgen te realiseren en daarbij een eigen keuze te maken.

Algemeen advies: condooms!

De organisaties vinden het belangrijk om met eenduidige informatie naar buiten te komen, onder meer omdat het de stigmatisering van mensen met hiv tegengaat. Deze informatie heeft echter alleen betrekking op mensen die in een monogame relatie zitten. De organisaties laten er geen misverstand over bestaan dat condoomgebruik voor het algemene publiek het geldende advies blijft.

Lees het informatiesheet dit onderwerp die voor professionals binnen de Nederlandse hiv-bestrijding is gemaakt.

[Bron: Soa Aids Nederland – Foto: CC-Hey Paul Studios]

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,