Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Aids Fonds: “PrEP verdient etiket ‘pretpil’ niet”

26 juni 2015 -

In Amsterdam begint een proef met een middel dat moet beschermen tegen infectie met hiv. Dat betekent niet dat er wordt aangezet tot onveilige seks, schrijft Ton Coenen, directeur van het Aids Fonds, op donderdag 26 juni in Het Parool.

‘De ‘pretpil’ komt naar Amsterdam’, zo opende Het Parool van maandag de voorpagina. Daarmee werd gerefereerd aan de proef met het hiv-preventiemiddel PrEP die in Amsterdam van start gaat. Tijdens die proef wordt PrEP verstrekt aan een kleine groep homomannen en transgenders met een verhoogd risico op hiv, en wordt de toepasbaarheid van het middel in Nederland onderzocht.

Het Aids Fonds juicht het project toe. Waarom? Omdat het beschermende effect van PrEP bewezen is en het naar verwachting een kosteneffectieve aanvulling vormt op de reguliere hiv-bestrijding. De angst voor negatieve gevolgen van de pil is begrijpelijk, maar niet terecht.

Ongeveer twee derde van de duizend jaarlijkse nieuw hiv-infecties in Nederland betreft homomannen. Dat komt niet doordat zij vaker dan anderen onbeschermd seks hebben. Sterker nog: ruim zeventig procent van de Nederlandse homomannen gebruikt consequent een condoom tijdens de seks, meer dan het landelijk gemiddelde.

Net als veel hetero’s heeft een kleine groep homomannen toch moeite met condooms. Als een homoman geen condoom gebruikt, weten we dat de kans dat hij hiv krijgt statistisch gezien groter is dan gemiddeld. Dat is een bedreiging voor zijn eigen gezondheid, én voor die van zijn sekspartners. Naast mannen die onlangs een soa hebben gehad of partners van mannen met hiv die niet behandeld worden met medicatie, kunnen zij er daarom voor kiezen deel te nemen aan de proeft met PrEP. Een keuze die hem en zijn sekspartners beschermt. Een verantwoordelijke keuze.

De angst voor een toename van andere soa’s dan hiv omdat gebruik van PrEP mogelijk aanspoort tot seks zonder condoom, is begrijpelijk. Voor die angst bestaat echter weinig wetenschappelijke onderbouwing. Uit verschillende buitenlandse studies blijkt dat er géén sprake is van een toename van andere soa’s wanneer PrEP wordt gebruikt.

Alertheid in Nederland, ook vanuit het professionele veld, blijft desondanks noodzakelijk. Dit is een van de redenen waarom er voor gekozen is een proef te starten voordat PrEP werkelijk beschikbaar komt, zoals in de VS al het geval is. Deelnemers worden regelmatig getest op soa’s en gewezen op het belang van condoomgebruik. Door de proefsetting kan goed worden nagegaan wat dit doet met condoomgebruik en de eventuele toe- of afname van andere soa’s.

Verwacht wordt dat PrEP niet alleen een effectief middel is voor de individuele en de publieksgezondheid. Uiteindelijk kan het de maatschappij kosten besparen.

We weten dat er een reële kans bestaat dat de groep die in aanmerking komt voor PrEP vroeg of laat hiv krijgt wanneer de pil niet wordt geslikt. Een hiv-behandeling kost per persoon twintigduizend euro per jaar. In de VS kost PrEP tussen zes- en tienduizend euro per jaar. Het is nog niet zeker wat PrEP zal kosten als het beschikbaar komt in Nederland, maar vaststaat dat PrEP-gebruik een stuk goedkoper is dan een vaak zeer langdurige hiv-behandeling. Het gebruik van PrEP kan daarnaast worden beperkt tot periodes waarin iemand seksueel actief is.

Het Aids Fonds werkt vanuit een pragmatisme waar we trots op zijn. Ons doel is een einde te maken aan hiv en aids, en andere soa’s waar mogelijk te elimineren. In die strijd is PrEP geen wondermiddel: de pil alleen gaat hiv de wereld niet uit helpen. Wél biedt het naast voorlichting, condoomgebruik, snelle testvoorzieningen en de nieuwste behandelmethoden een extra kans. Een kans om degenen met het hoogste risico op hiv verantwoordelijkheid te laten nemen voor zichzelf en hun omgeving. Die kans mogen we ze niet onthouden.

Ton Coenen, directeur Aids Fonds

Dit stuk werd op donderdag 25 juni gepubliceerd in Het Parool.

[Bron: Aids Fonds]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,