Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belangenorganisaties blij met vereenvoudiging wijziging geslachtsregistratie

6 mei 2021 -

Belangenorganisaties TNN, NNID en COC* zijn blij met de stappen die het kabinet zet naar vereenvoudiging van wijziging van de officiële geslachtsregistratie. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) diende hierover op 4 mei een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. De organisaties vinden dat het wetsvoorstel op een aantal wezenlijke punten niet ver genoeg gaat.

Het voorstel van minister Dekker bepaalt dat transgender, intersekse en andere personen die de geslachtsregistratie in hun paspoort en andere officiële documenten willen laten wijzigen van bijvoorbeeld een v naar een m, daarvoor niet langer een zogenaamde ‘deskundigenverklaring’ van een psycholoog nodig hebben. Ze kunnen die wijziging straks eenvoudig melden bij de burgerlijke stand in hun woonplaats. Ook wordt het voor jongeren onder 16 jaar in beginsel mogelijk om hun officiële geslachtregistratie te wijzigen. Het zijn aanpassingen waar NNID, TNN en COC al lang voor pleiten.

‘Alleen jij kunt bepalen wie je bent’
‘Dit voorstel is van groot belang voor het zelfbeschikkingsrecht van transgender, intersekse en andere personen die hun officiële geslachtsregistratie willen laten wijzigen,’ aldus Brand Berghouwer (TNN), Miriam van der Have (NNID) en Astrid Oosenbrug (COC). ‘Er is maar één persoon die kan bepalen wie jij bent, en dat ben je zelf. Daar hebben we geen deskundige, arts of rechter voor nodig.’  

Voor jongeren onder de zestien heeft het wetsvoorstel volgens de belangenorganisaties belangrijke praktische voordelen in het dagelijks leven. Ze hoeven niet meer op schoolreisje met een paspoort met een onjuiste geslachtsaanduiding, krijgen straks diploma’s met de juiste geslachtsaanduiding en hoeven zich niet meer te identificeren met documenten die niet kloppen.

De belangenorganisaties vinden dat het wetsvoorstel op wezenlijke punten niet ver genoeg gaat.

Ook onder de 16 zonder rechter
Zo moeten jongeren onder de 16 jaar toestemming van de rechter vragen om hun geslachtsregistratie te wijzigen. De belangenorganisaties vinden dat transgender, intersekse en andere jongeren onder de zestien prima zelf kunnen bepalen wie ze zijn, en dat ze daar geen rechter voor nodig hebben. Ook cisgender jongeren**, hoeven immers niet aan de rechter uit te leggen tot welk geslacht ze behoren. De organisaties wijzen er op dat het hier slechts gaat om de wijziging van een letter in officiële documenten, niet om een medische ingreep. Ze vrezen verder dat de rechterlijke procedure voor ouders en kind een te hoge drempel vormt.

X
Verder biedt het wetsvoorstel mensen alleen de mogelijkheid om hun registratie te wijzigen van vrouw naar man of andersom. NNID, TNN en COC willen dat een ieder de mogelijkheid krijgt om de geslachtsregistratie in officiële documenten te laten doorhalen met een ‘X’. Dat is al mogelijk in landen als Malta en Nieuw-Zeeland. Tien partijen beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord 2021 dit ook voor Nederland te regelen.  

De mogelijkheid van een ‘X’ is van belang voor non-binaire personen, voor mensen die geen man of vrouw zijn of zich niet in die categorieën thuis voelen. Het gaat daarbij volgens onderzoek om circa 4 procent van de Nederlanders. Ook wil een deel van de bevolking deze mogelijkheid omdat ze vinden dat het de overheid ‘niet aangaat wat er in hun ondergoed zit’.

De organisaties pleiten verder onder meer voor vereenvoudiging van de procedure voor wijziging van de geslachtsregistratie voor personen die in het buitenland zijn geboren, voor wijziging van de wijze waarop transgender-ouders geregistreerd staan en voor de mogelijkheid van een nieuwe geboorteakte met de juiste geslachtsvermelding.
 

*Transgender Netwerk Nederland (TNN), Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland.
**Cisgender jongeren: waarbij de genderidentiteit overeenkomt met het bij de geboorte geregistreerde geslacht.

Categorie:
Algemeen, Gezondheid, homepage, Intersekseconditie, Non-binair, Transgender
Tags: