Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Bemoeienis Turkije met Yunus ongepast’

17 maart 2013 -

Vicepremier Lodewijk Asscher vindt de bemoeienis van Turkije met het 9-jarige jongetje Yunus en zijn lesbische pleegouders ‘volstrekt ongepast’. Asscher zei dat afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad. Op internet wordt opgeroepen tot demonstraties tegen de opvang van kinderen van Turkse afkomst in Nederland.

Vicepremier Asscher noemt het ‘aanmatigend’ als een buitenlandse mogendheid een oordeel heeft over het beleid van de Nederlandse pleegzorg. Asscher beklemtoonde dat de selectie van een pleeggezin in ons land ‘heel zorgvuldig’ gebeurd. “Daarbij wordt gekeken naar ouders die goed passen bij het kind en ook wordt er rekening gehouden met de overtuigingen van het kind”, zei Asscher. “Maar er vindt geen selectie plaats op ras, religie of seksuele gericht bij de pleegouders.”

Diplomatieke rel

De vicepremier liet verder weten dat premier Rutte de kwestie volgende week donderdag aan de orde zal stellen tijdens het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan ons land. COC Nederland heeft er bij de regering op aangedrongen dit te doen.

Daarmee dreigen Yunus en zijn pleegouders de speelbal te worden in een diplomatieke rel, want de Turkse overheid beschouwt zichzelf als beschermer van de minderheid van Turkse afkomst in het buitenland. Op grond daarvan vindt de Turkse overheid de bemoeienis met de Nederlandse pleegzorg volstrekt gerechtvaardigd.

Waarschijnlijk zal de Turkse premier Erdogan de kwestie tijdens zijn bezoek aan Nederland ter sprake brengen – de biologische moeder van Yunus heeft hem namelijk gevraagd haar te helpen om Yunus terug te krijgen. Erdogan heeft zich over deze kwestie rond Yunus overigens nog niet uitgesproken.

Ondertussen blijkt dat Turkije ook de Belgische overheid heeft gevraag om kinderen van Turkse afkomst niet meer bij Belgische pleegouders onder te brengen. De Belgische autoriteiten hebben laten weten niet aan deze eis te kunnen voldoen, omdat het plaatsen van kinderen in pleegzorg een beslissing van een jeugdrechter is en kinderen geplaatst worden bij pleeggezinnen die daarvoor geschikt bevonden zijn.  “Hoewel we altijd met respect handelen voor culturele en religieuze overtuigingen, houden we geen rekening met nationaliteiten”, zegt Karel Henderickx, afdelingshoofd algemene diensten van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Standbeeld

Bureau Jeugdzorg Haaglanden heeft laten weten dat het ‘onder omstandigheden’ goed gaat met Yunus. Die is vanwege de commotie in Turkije met zijn pleegouders ondergedoken.

Vicepremier Asscher vindt het ”treurig’ dat het pleeggezin heeft moeten onderduiken. “Zij verdienen onze bewondering”, zei Asscher over mensen die als pleegouders kinderen opvang bieden. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt dat de pleegouders van Yunus ‘een standbeeld verdienen, geen kritiek’. Van Rijn vindt het ‘heel erg’ dat het gezin heeft moeten onderduiken. Minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid spreekt van ‘een ernstige situatie’.

De VVD vindt dat de diplomatieke rel rond Yunus laat zien dat Turkije nog lang niet klaar is voor toetreding tot de Europese Unie. “Sommige landen willen de onderhandelingen over de toetreding uit de ijskast halen, maar wat ons betreft kan de ijskast een graadje kouder worden gezet”, zei VVD-Kamerlid Mark Verheijen zaterdag in het Radio 1-programma TROS-Kamerbreed.

In dat radioprogramma noemde D66-Kamerlid Steven van Weyenberg het handelen van Turkije ‘volstrekt onacceptabel’. “Iedereen die in Nederland woont moet er zeker van zijn dat hij gevrijwaard is van inmenging van andere naties.” De D66’er wil dat premier Rutte hier ‘met grote kracht afstand van neemt’.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt het onderduiken van het pleeggezin ‘verschrikkelijk’ en de rol van de Turkse overheid daarin ‘ongepast’. Volgens Karabulut misbruikt Turkije dit voorval voor de eigen politieke agenda om zich met de Nederlandse pleegzorg te bemoeien. Karabulut noemt dat ‘ongewenste invloed’ en ze vindt dat premier Rutte zijn Turkse ambtgenoot moet duidelijk maken dat we ‘daar niet van gediend’ zijn.

De PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Özturk grijpen de affaire aan om Turkse-Nederlanders op te roepen zich als pleegouders te melden, want daar is een groot tekort aan. “Dan kun je wel de straat op gaan om te demonstreren, maar je kan ook je verantwoordelijkheid nemen”, stellen zij. “Het gaat niet om de afkomst van het kind, maar om zijn of haar toekomst.” Ook deze Turks-Nederlandse PvdA’ers beklemtonen dat de pleegzorg een Nederlandse aangelegenheid is, waar de Turkse overheid zich niet mee moet bemoeien.

Demonstraties?

Op internet werd dit weekend door Turkse Nederlanders opgeroepen tot een demonstratie tegen de opvang van kinderen van Turkse afkomst in Nederlandse pleeggezinnen. Die demonstratie zou gehouden worden bij de Islamitische Universiteit in Rotterdam, die donderdag a.s. door de Turkse premier Erdogan bezocht zal worden. Zondagavond werd die oproep werd ingetrokken, maar inmiddels is er vooral onduidelijkheid of het wel of niet doorgaan van de demonstratie.

Inmiddels wordt in de media gemeld dat er mogelijk ook demonstraties gehouden zullen worden in Lelystad – bij het hoofdkantoor van Bureau Jeugdzorg Flevoland – en Den Haag – waar Yunus en zijn pleegouders wonen.

Politie en gemeenten zijn op de hoogte van de plannen voor demonstraties en laten weten de situatie goed in de gaten te houden.

[Bron: COC NL – Foto vicepremier Lodewijk Asscher – Rijksoverheid.nl]

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,