Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bijdrage kabinet aan Bob Angelo Fonds

25 januari 2015 -

Het kabinet schenkt € 40.000,- voor biculturele initiatieven aan COC’s Bob Angelo Fonds voor kleinschalige voornamelijk lokale initiatieven die de acceptatie van LHBT’s moeten bevorderen. Dat maakte minister Jet Bussemaker, coördinerend bewindspersoon voor LHBT-emancipatie, zondagavond bekend tijdens True Colors, de Nieuwjaarsreceptie van COC Nederland in het Amsterdamse Paradiso.

Het bedrag wordt toegekend door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De helft van het bedrag voor het Bob Angelo Fonds is bedoeld voor initiatieven voor jongeren. Op BobAngelo.nl wordt binnenkort meer informatie gegeven over de wijze waarop aanvragen ingediend kunnen worden en de criteria waaraan die moeten voldoen.

Jet Bussemaker - Rijksoverheid.nl - kleinIn een toespraak voor de bezoekers aan de receptie maakte Bussemaker duidelijk dat vrijheid, verdraagzaamheid en gelijke rechten voor LHBT’s ‘jonge waarden’ zijn, waar ons land en deze regering pal voor staan. “Door wetten te veranderen, door homofobie keihard aan te pakken, maar vooral door het gesprek op straat, op de werkvloer, op het voetbalveld en in de klas te ondersteunen.” Maar daarvoor moeten we gezamenlijk wel ‘voortdurend op scherp staan’ volgens de minister, want ‘tolerantie is nooit een rustig bezit’.

Onderwijsminister Bussemaker zei ook tegen aparte scholen te zijn voor LHBT’s, waarover in de media enige ophef is vanwege mogelijk plannen daarvoor in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de minister is dit een ‘vrijbrief voor segregatie’, kweek je zo ‘reservaten’ en daarmee ‘overwint de angst’.

“Als we willen dat álle Nederlanders onze waarden naleven ten aanzien van seksuele diversiteit, dan moeten we ook zorgen dat we álle Nederlanders bereiken. Juist op de scholen, omdat dat de weinige plekken zijn waar geen gescheiden werelden zijn.”

Het Bob Angelo Fonds is een door COC Nederland opgericht fonds voor de begeleiding en financiering van kleinschalige activiteiten en projecten die zich richten op LHBT’s in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Met het fonds motiveert en begeleidt COC Nederland initiatiefnemers in het ontwikkelen en implementeren van activiteiten voor kwetsbare LHBT’s. Dan gaat het bijvoorbeeld om LHBT’s buiten de Randstad, maar ook aan individuen die niet makkelijk aansluiting vinden bij bestaande voorzieningen, activiteiten en/of gemeenschappen. De activiteiten die het fonds ondersteunt moet zorgen voor verbinding, contact, plezier en leiden tot de versterking van de individuele positie van de deelnemers.

Zie HIER voor meer informatie over en een donatie aan het Bob Angelo Fonds.

[Bron: COC NL/Bob Angelo Fonds – Foto Jet Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,