Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Boris Dittrich wint Jos Brink Prijs 2013

17 mei 2013 -

Boris Dittrich is verkozen tot de winnaar van de Jos Brink Prijs 2013. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker reikte de Staatsprijs voor Homo-emancipatie vrijdagavond uit in theater Dilligentia in Den Haag.

Glenn Helberg, Boris Dittrich en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht maakten kans op de prijs. Volgens de jury, die bestaat uit Sara Kroos (voorzitter), Karin Bloemen, Arthur Japin, Jörgen Raymann en Rik van de Westelaken  toont Boris Dittrich  zich een groot pleitbezorger voor de rechten van LHBT in de wereld.

De Nederlandse jurist en oud-politicus Boris Dittrich, werkt sinds 2007 als Directeur pleitbezorging Seksuele Minderheden voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen. Het hoofdkwartier bevindt zich in New York; verder zijn er vestigingen in meerdere (meest westerse) landen. De organisatie werkt met veel vrijwilligers. HRW onderzoekt mensenrechtensituaties in landen over de hele wereld, rapporteert daarover en kaart bevindingen aan bij onder meer de Verenigde Naties en nationale regeringen.

“In zijn aanpak schuwt Boris Dittrich niet zijn opponenten. In zijn missie verstaat hij zich met slachtoffers in het veld en politici en regeringsleiders. Bovendien toont hij zich een mensenrechtenverdediger en effectief diplomaat tegelijk”, aldus de jury.

InnovatiePrijs

Döne Fil won de InnovatiePrijs voor Homo-emancipatie, die dit jaar voor de eerste keer werd uitgereikt. De prijs is bedoeld om een baanbrekend initiatief op homo-emancipatiegebied als goed voorbeeld voor anderen te stellen.

De van oorsprong Turkse Döne Fil, organiseert onder de paraplu van stichting Elance  verschillende activiteiten om  jongeren en vrouwen zich meer bewust te worden van hun kwaliteiten, vaardigheden en talenten ongeacht hun geaardheid. Kunst en evenementen worden gebruikt om bruggen te slaan om onderwerpen, doelgroepen en diverse doelen te bereiken voor LHBT’s. Maar vooral om te laten zien dat iemand prima Turks, Amsterdammer en Homo kan zijn. Döne Fil is lid van COC’s Respect2Love-gemeenschap voor multiculturele LHBT’s en het COC leverde op haar verzoek een financiële bijdrage aan de Turkse Boot.

De jury verkoos Fil tot winnaar vanwege de ‘moed en durf waarmee zij dit voor velen nog gevoelige onderwerp bespreekbaar maakt’.

De Jos Brink Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen. De winnaar van de staatsprijs ontvangt een geldbedrag van tienduizend euro en een kunstwerk.

De Jos Brink Prijs werd voor de derde keer uitgereikt. In 2011 mochten de vrijwilligers van het COC de prijs in ontvangst nemen. In 2009 werd de prijs toegekend aan Henk Krol.

Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteren Boris Dittrich met de toekenning van de Jos Brink Prijs en Döne Fil met de toekenning van de InnovatiePrijs voor Homo-emancipatie.

[Bron: ministerie OCW – foto Boris Dittrich/HRW]

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,