Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Brandbrief BN’ers voor behoud subsidie COC Friesland

25 mei 2014 -

Bekende Nederlanders zoals Dolf Jansen en Harm Edens pleiten voor behoud van de provinciale subsidie voor COC Friesland. Ze doen dat in een brandbrief die in de Leeuwarder Courant werd gepubliceerd.

De brandbrief is naast cabaretier Dolf Jansen en tv-presentator Harm Edens ook getekend door Fries zanger Piter Wilkens, Tumba-directeur Brenda Ottjes, oud-wethouder van Rotterdam en Leeuwarden Marco Florijn en COC-voorzitter Tanja Ineke.

Zij doen een oproep op de provincie om de subsidie te handhaven en schrijven onder meer:

Juist nu er sprake is van een significante toename van geweld en dit onderwerp hoog op de politiekea genda van de landelijke politiek en politie staat.

Juist nu de voorlichting op scholen over homoseksualiteit in de wet geregeld is en er in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van de expertise van ervaringsdeskundigen via COC Friesland.

Juist nu COC Friesland een goede ontmoetingsplek in de Friese hoofdstad biedt met een sterk groeiend aantal bezoekers.

Juist nu de wetgeving voor transgenders per 1 juli een stuk menswaardiger wordt en daar goede voorlichtingeninformatie over gegeven moet worden.

Juist nu de Wet Lesbisch Ouderschap van kracht is geworden per 1 april en daar goede voorlichting en informatie over gegeven moet worden. Juist nu er sprake is van een goed geoliede organisatie met de inzet van duizenden vrijwilligers uren per jaar.

Juist nu zet de overheid een deel van de Fryske mienskip in de kou.

De subsidiestop is één van de gevolgen van de overgang van het sociaal beleid van de provincie naar de gemeenten in Friesland. Concreet betekent dit dat COC Friesland met 24 gemeenten afspraken moet maken over haar maatschappelijke en regionale taken, zoals het geven van voorlichting en het bieden van advies en hulpverlening.

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat gemeenten momenteel juist bezuinigingen doorvoeren op tal van terreinen en het ondersteunen van de maatschappelijke taken van COC Friesland niet als hun primaire taak zien.

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben eind april besloten de subsidie voor COC Friesland af te bouwen. Dit betekent dat de subsidie in 2015 terug gebracht wordt naar 80 procent, 2016 naar 70 procent en in 2017 naar 50 procent en in 2018 tot nul.

[Bron: COC Friesland, Leeuwarder Courant]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , ,