Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Burgemeester Dales Lezing en Prijs 2017

25 januari 2017 -

Op vrijdag 27 januari a.s. zal advocaat Gerard Spong de 20ste Burgemeester Dales Lezing uitspreken in het stadhuis van Nijmegen. Tijdens deze avond – inloop vanaf 19.45 uur – zal aan Kollektief Café De Plak de 21ste Burgemeester Dales Prijs uitgereikt worden. Voorafgaande aan de lezing en prijsuitreiking wordt in de hal van het stadhuis de tekst van artikel 1 van de Grondwet onthuld.

De Burgemeester Dales Prijs en de Burgemeester Dales Lezing zijn in het leven geroepen door COC Nijmegen en de Stichting Burgemeester Dales Lezing. De prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen en organisaties in het Rijk van Nijmegen die op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet – het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt. De lezing geeft prominenten uit de samenleving gelegenheid zich uit te laten over actuele, bijzondere en/of problematische aspecten van dat beginsel in Nederland en daarbuiten.

gerard-spong-cc-omroep-brabantGerard Spong

De Burgemeester Dales Lezing 2017 wordt uitgesproken door advocaat Gerard Spong, gespecialiseerd in het strafrecht en verbonden aan het kantoor Spong Advocaten. Spong behandeld strafzaken en is gespecialiseerd in cassatiezaken. Daarnaast treedt hij op in medische tuchtzaken en Antilliaanse strafzaken. Spong mengt zich veelvuldig in het publieke debat over zaken die raken aan het (straf)recht én de grondrechten in onze samenleving.

De Burgemeester Dales Lezing werd eerder uitgesproken door o.a. Afshin Ellian, Agnes Jongerius, Alexander Pechtold, Anil Ramdas, Ed. van Thijn, Fatima Elatik, Femke Halsema, Jan Pronk, Rob Tielman en Inez Weski.

Kollektief Café De Plak

De Burgemeester Dales Prijs 2017 wordt uitgereikt aan Kollektief Café De Plak, omdat zij in de 40 jaar van hun bestaan steeds een plek zijn geweest die gericht is op emancipatie en verandering. Zeker begin jaren ’80 van de vorige eeuw was De Plak met initiatieven als De Pottengrot en Zondagskinderen dé ontmoetingsplaats voor LHBT’s. De Plak is één van de openbare plekken waar altijd iedereen welkom is, waar je wordt geaccepteerd zoals je bent en waar je vooral jezelf kunt zijn en het kollektief dat het café runt neemt sociaal en maatschappelijke verantwoordelijkheid als dat nodig is.

cafe-de-plak-nijmegen-burgemeester-dales-prijs-2017-foto-facebook-de-plak-klein

Het afgelopen jaar hebben ze zich o.a. onderscheiden door bijvoorbeeld voor de vluchtelingen van Heumensoord een wekelijkse ontmoetingsdag met maaltijd en een feest voor de LHBT-vluchtelingen te organiseren. Verschillende organisaties hebben in het verleden een beroep gedaan op Café de Plak. Zij verleenden subsidie aan vluchtelingenorganisaties, instanties die zich bezighouden met bestrijding van discriminatie en racisme, milieuorganisaties en zij die zich bezighouden met andere sociaal-maatschappelijke kwesties.

De Burgemeester Dales Prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro. De prijs is in het leven geroepen ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum van COC Nijmegen in 1996. De prijs wordt toegekend door het bestuur van COC Nijmegen op voordracht van een onafhankelijke jury. Eerdere laureaten zijn o.a. Clem Bongers, Café Dapper, Circus Colourful City, Martin Koch, Saba Rawi, Stichting Pinkeltje (nu DITO!) en Louis de Wijze.

Burgemeester Dales Lezing en Prijs 2017

Datum: vrijdag 27 januari 2017

  • 19.45 uur – inloop met koffie in de hal van het stadhuis
  • 20.00 uur – onthulling tekst artikel 1 van de Grondwet in de hal van het stadhuis
  • 20.30 uur – aanvang programma in de raadszaal

Locatie: Stadhuis Nijmegen – ingang Burchtstraat

De lezing en de prijsuitreiking zijn vrij toegankelijk. De gemeente Nijmegen treedt op als gastvrouw en biedt haar gasten na de lezing en prijsuitreiking een hapje en een drankje aan. Belangstellenden dienen tijdig aanwezig te zijn, want bij 180 bezoekers wordt de toegang gestopt – vol is vol!

[Bron: Stichting Burgemeester Dales LezingCOC Nijmegen]

Foto’s:

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , ,