Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Burgemeester Dales Lezing en Prijs 2018

28 januari 2018 -

Op vrijdag 2 februari zal minister Kajsa Ollongren de 21ste Burgemeester Dales Lezing uitspreken in de raadszaal van het stadhuis van Nijmegen. Tijdens deze avond – inloop vanaf 19.45 uur – zal aan Roze club Tiel de 22ste Burgemeester Dales Prijs uitgereikt worden door COC Nijmegen. Naast de lezing en de prijsuitreiking staat een optreden van singer-songwriter Aniek Maren op het programma.

De Burgemeester Dales Prijs en de Burgemeester Dales Lezing zijn in het leven geroepen door COC Nijmegen en de Stichting Burgemeester Dales Lezing. De prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen en organisaties in het Rijk van Nijmegen die op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet – het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt. De lezing geeft prominenten uit onze samenleving gelegenheid zich uit te laten over actuele, bijzondere en/of problematische aspecten van dat beginsel in Nederland en daarbuiten.

Kajsa Ollongren

De Burgemeester Dales Lezing 2018 wordt uitgesproken door vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Zij was namens D66 vanaf 2014 locoburgemeester en wethouder in Amsterdam. Voordien was Ollongren werkzaam als secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken.

Afgelopen december stuurde COC Nederland per brief een dringende oproep aan minister Ollongren om haast te maken van het wijzigen van artikel 1 van onze Grondwet. In het regeerakkoord en COC’s Regenboogakkoord hebben politieke partijen beloofd om LHBTI-discriminatie daarin expliciet te verbieden. In de brief wordt minister Ollongren ook gevraagd om nader onderzoek naar de zogenaamde ‘homolijsten’ die gemeenten in de jaren vijftig bijhielden. Verder vraagt het COC de minister om LHBTI-emancipatie te bevorderen op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, om geslachtsregistratie te beperken en om te bevorderen dat er snel een verbod komt op discriminatie van trans- en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling.

De Burgemeester Dales Lezing werd eerder uitgesproken door o.a. Abdelkader Benali, Afshin Ellian, Anil Ramdas, Ed. van Thijn, Femke Halsema, Gerard Spong, Inez Weski, Lilianne Ploumen en Rob Tielman.

UPDATE – Minister Ollongren gaf geen concreet antwoord op de brief van het COC en andere organisaties – zie de link om te lezen wat ze wel gezegd heeft in haar Burgemeester Dales Lezing.

Roze club Tiel

De Burgemeester Dales Prijs 2018 wordt uitgereikt aan Roze club Tiel, omdat zij activiteiten organiseert voor 40+ mannen uit Tiel en uit de kleinere, landelijke gemeenten eromheen. Deze ontmoetingsgroep biedt mensen uit de regio Tiel die homoseksueel zijn of rondlopen met homoseksuele gevoelens, de mogelijkheid uit een isolement te komen. Het gaat om mensen die in een voor hen sociaal lastiger omgeving wonen, een regio waar geloof de omgang met seksuele diversiteit bemoeilijkt, en die zich niet aangetrokken voelen tot het uitgaansleven in grotere steden zoals Nijmegen.

De jury van de Burgemeester Dales Prijs geeft aan dat Roze club Tiel sinds 6 jaar, op basis van enkele trouwe vrijwilligers en zonder financiële steun van buitenaf, laat zien wat er met een kleinschalig initiatief bereikt kan worden. De jury bestempelt de Roze club Tiel als ‘een schoolvoorbeeld van een emancipatoire activiteit en beschouwt daarom de toekenning van de Burgemeester Dales Prijs ook als een aanmoedigingsprijs voor andere activiteiten voor LHBT groepen in het Rivierenland’.

De Burgemeester Dales Prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro. De prijs is in het leven geroepen ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum van COC Nijmegen in 1996. De prijs wordt toegekend door het bestuur van COC Nijmegen op voordracht van een onafhankelijke jury. Eerdere laureaten zijn o.a. Clem Bongers, Café Dapper, Circus Colourful City, Louis de Wijze, Martin Koch, Saba Rawi en Stichting Pinkeltje (nu DITO!).

Burgemeester Dales Lezing en Prijs 2018

Datum: vrijdag 2 februari 2018

  • 19.45 uur – inloop met koffie in de hal van het stadhuis
  • 20.30 uur – aanvang programma in de raadszaal 

Locatie: Stadhuis Nijmegen – ingang Burchstraat

De lezing en de prijsuitreiking zijn vrij toegankelijk. De gemeente Nijmegen treedt op als gastvrouw en biedt haar gasten na afloop van de lezing en prijsuitreiking een hapje en een drankje aan. Belangstellenden dienen tijdig aanwezig te zijn, want bij 180 bezoekers wordt de toegang gestopt – vol is vol!

[Bron: Stichting Burgemeester Dales Lezing en COC Nijmegen – Foto minister Ollongren: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, Politiek
Tags:
, , , , ,