Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bussemaker bij COC-opening Winterspelen Sotsji

26 januari 2014 -

Minister Jet Bussemaker zal op 7 februari a.s. aanwezig zijn bij ‘Vlam bij het Homomonument’, de alternatieve openingsceremonie van de Winterspelen in Sotsji die het COC in Amsterdam organiseert.  De bijeenkomst op het homomonument is bedoeld als een ‘vlammend protest’ tegen de Russische anti-homowet en als steunbetuiging aan Russische LHBT’s.

Minister Bussemaker maakte haar komst bekend tijdens True Colors, de nieuwjaarsbijeenkomst van het COC  op zondag 26 januari in Paradiso in Amsterdam.

De minister, verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid, liet weten dat het kabinet de emancipatie van LHBT’s wereldwijd steunt en die boodschap uitdraagt ‘op elk podium dat wij betreden’. Ze verwees daarbij naar haar gesprekken het afgelopen jaar met Russische collega-ministers in Amsterdam en Moskou.

Het COC verwelkomt minister Bussemaker bij de alternatieve openingsceremonie, maar vindt wel dat ons land een te zware delegatie stuurt naar de officiële openingsceremonie van de Winterspelen in Sotsji. De aanwezigen in de zaal in Paradiso maakte die kritiek luid en duidelijk kenbaar aan minister Bussemaker. “We agree to disagree”, vatte COC-voorzitter Tanja Ineke het verschil in opvatting samen.

Op maandag 3 februari a.s. is er een overleg gepland tussen premier Rutte, ministers Bussemaker en vertegenwoordigers van COC Nederland over de Nederlandse delegatie naar Sotjsi.

VLAM bij het HOMOMONUMENT
Alternatieve ceremonie bij het Homomonument te Amsterdam
Vrijdag 7 februari 2014 van 18.30 uur

[Bron: COC NL – Foto minister Jet Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , ,