Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Check Rainbowvote, de kieswijzer voor de regenbooggemeenschap

11 maart 2021 -


Nog maar een paar dagen tot aan de verkiezingen. Zijn LHBTI-zaken voor jouw van belang bij je keuze in het stemhokje? Check dan Rainbowvote.NU, COC’s kieswijzer voor de regenbooggemeenschap.

Op Rainbowvote.NU vind je standpunten van partijen over LHBTI-kwesties. Wat gaan partijen bijvoorbeeld doen tegen discriminerend geweld en voor acceptatie in het onderwijs? Moet het eenvoudiger worden om je geslachtsregistratie te wijzigen? Worden onnodige en onvrijwillige operaties op intersekse kinderen verboden? En wat gaan partijen doen tegen discriminatie om een stapeling van gronden, zoals huidskleur en genderidentiteit (intersectionaliteit)?

Regenboogkandidaten
Op Rainbowvote.NU staan profielen van regenboogkandidaten: kandidaat-Kamerleden die zich identificeren als LHBTI of die zich in het bijzonder voor LHBTI’s willen inzetten. Je kunt op de website ook COC’s Regenboog Verkiezingsdebat terugkijken en je vindt er verkiezingsspecials van OUTtv.

Stemgedrag
Het is natuurlijk niet alleen belangrijk wat partijen vinden, maar ook wat ze dóen. Daarom biedt Rainbowvote.NU een voting record, waarin je ziet hoe partijen in de Kamer de afgelopen tijd over belangrijke LHBTI-kwesties stemden.

Op de website staan standpunten van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Code Oranje, Bij1, Lijst Henk Krol, Volt en Splinter. Alle partijen met minstens 1 zetel in de Kamer en/of in de opiniepeilingen zijn uitgenodigd voor deelname aan Rainbowvote.NU. De volgende partijen zijn wel uitgenodigd, maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd: PVV, ChristenUnie, SGP, DENK, Forum voor Democratie en JA21.

Bij het tot stand komen van Rainbowvote.NU werkte het COC nauw samen met Transgender Netwerk Nederland, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID en Bi+ Nederland.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: