Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Checklist Rusland Acties

31 juli 2013 -

In een verklaring roept Russian LGBT Network op tot proactieve participatie tijdens de Olympische Spelen in Sochi:

“De Olympische Spelen zijn een unieke en krachtige gelegenheid voor individuen, organisaties, diplomaten, en overheden om gezamenlijk, in lijn met de Olympische idealen, hun stem te laten horen over de ideeën over mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

Het Russian LGBT Netwerk is niet voor een boycot:

“We geloven dat oproepen om de Sochi te boycotten het krachtige potentieel van de Spelen omzetten in een veel minder sterk symbolisch gebaar. Het ontneemt mensen van over de hele wereld de kans om zich uit te spreken in solidariteit met LHBT’s in Rusland en hun familie en vrienden en hun ongenoegen met de slechte mensenrechtensituatie in dit land te uiten.” 

Het Netwerk wijst erop dat de (voorstellen tot) boycots van de Olympische Spelen in het verleden vaak niet zo effectief waren in het in gang zetten van positieve verandering, terwijl de beelden van acties die zichtbaar aandacht vroegen voor mensenrechtenschendingen tijdens de Spelen, zoals de beroemde ‘human rights salute’ van Tommie Smith in 1968, de wereld rondgingen.

COC heeft zeer nauw contact met Russische activisten. Uit deze gesprekken blijkt dat niet elke goedbedoelde of ludieke actie daadwerkelijk een positief effect heeft. Sommige protesten of initiatieven uit het buitenland leiden binnen Rusland juist tot een verslechtering van de situatie. De anti-homowetgeving heeft onder de Russische bevolking het beeld bevestigd dat LHBT’s geen volwaardige burgers van de Russische maatschappij zijn omdat hun levensstijl niet binnen de ‘traditionele waarden’ van Rusland zou passen. De Russische LHBT-beweging roept op tot constructieve acties die gericht zijn op de boodschap dat LHBT’s wel degelijk deel uitmaken van de Russische cultuur en samenleving, en dat zij net als anderen recht hebben op vrije meningsuiting, op het stichten van een gezin, op veiligheid, en alle andere mensenrechten.

CHECKLIST

Goedbedoelde initiatieven kunnen in zo’n precaire situatie soms schade aanrichten. Om dat te vermijden, is op basis van de adviezen van de Russische LHBT-activisten de volgende checklist voor acties samengesteld (die we zelf ook hanteren):

  1. Vraag je af wat je wil bereiken met je protest, en wat je actie voor gevolgen kan hebben binnen Rusland zelf. Als een gemiddelde Rus een foto van jouw actie onder ogen zal krijgen, zal zijn sympathie voor LHBT’s dan toe- of afnemen? Acties die wij in Nederland als sterk, duidelijk of gedurfd ervaren, kunnen soms in het land zelf de homohaat en het geweld tegen LHBT’s aanwakkeren.
  2. Voor wie of tegen wie is je actie gericht? Acties tegen Rusland als geheel kunnen het beeld versterken dat homoseksualiteit iets on-Russisch is, waardoor LHBT’s in Rusland nog verder gemarginaliseerd worden. Dit leidt tot meer geweld. Een oproep tot boycot van Russische bedrijven raakt ook de arbeiders van die bedrijven. Die zullen daardoor niet positiever over LHBT’s gaan denken. 
  3. Namens wie spreek je? Als je het hebt over de rechten en behoeften van Russische LHBT’s, zorg er dan voor dat je met hen hebt afgestemd of bij hen hebt geïnformeerd naar wat volgens hen wenselijk of effectief is.

[Bron: COC NL – Foto Poetin Actie: Sander Groen]

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , ,