Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Amsterdam gaat de stadsdelen in

12 juni 2013 -

COC Amsterdam gaat de stadsdelen, wijken en straten in. Op deze manier biedt dé vertegenwoordiger van alle lesbiennes, homo-, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) in Amsterdam een duurzaam platform aan alle voor de roze gemeenschap belangrijke onderwerpen.

Visie

COC Amsterdam meent dat het zijn voelsprieten moet uitstrekken naar de leef- en woonomgeving van alle LHBT’ers in onze stad. Een prettige leef- en woonomgeving voor LHBT’ers betekent dat stadsdelen, wijken en uiteindelijk elke straat in Amsterdam LHBT-vriendelijk zal zijn. Vanuit deze gedachte gaat COC Amsterdam zich decentraal, stadsdeelgericht organiseren.

Kernwaarden

Met deze nieuwe richting geeft COC Amsterdam concreet invulling aan de vier kernwaarden die de organisatie voor zichzelf heeft vastgesteld: Verbindend, Krachtig, Zichtbaar en Initiatiefrijk.

Deze kernwaarden zijn de grondbeginselen, de basisprincipes in het handelen en naar buiten treden van COC Amsterdam. Bestaande en nieuwe activiteiten en projecten worden aan de kernwaarden getoetst. Van het bestuur en actieve vrijwilligers wordt verwacht, dat zij zich in de kernwaarden herkennen en deze onderschrijven.

Organisatie

Om invulling te geven aan de geformuleerde doelstellingen past COC Amsterdam zijn verenigingsstructuur aan. De oude situatie van een projectorganisatie met betaalde krachten is verleden tijd. Vanaf juni 2013 is het COC Amsterdam omgevormd tot een vrijwel volledige vrijwilligersorganisatie die – waar nodig – professionele ondersteuning inkoopt op projectbasis. Het COC Amsterdam ontwikkelt momenteel een duidelijk vrijwilligersbeleid waar functieprofielen, verwachtingen en plichten helder zijn geformuleerd.

Voor wat betreft een aantal speciale groepen en activiteiten geldt, dat centrale organisatie het beste op zijn plaats is; dit geldt voor Voorlichting, Wereld café, de Seniorengroep, Café Oké, Jong & Out en Business Pride.

Werkgroepen

Bedoeling is om stadsdeelgewijs werkgroepen op te zetten die activiteiten faciliteren, ontwikkelen en uitvoeren, gericht op vergroting en versterking van LHBT-vriendelijke stadsdelen, wijken en straten. We spelen per stadsdeel, wijk of straat in op de situatie ter plekke en zoeken aansluiting bij de daar levende wensen en behoeften. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere LHBT-organisaties en met overheid en semi-overheidsorganisaties. Maar ook met onderwijsinstellingen, met ondernemersverenigingen en zelforganisaties.

Uiteindelijk is het ons doel dat ieder stadsdeel een werkgroep heeft bestaande uit minimaal 3 COC vrijwilligers. Deze werkgroep heeft toegang tot netwerken op het gebied van politiek, veiligheid, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, jongerenwerk, onderwijs en recreatie. Taak van de werkgroep is om vanuit inventarisatie en samenwerking een activiteitenplan voor het stadsdeel te ontwikkelen met als uiteindelijke doelen: vergroting van de sociale acceptatie van LHBT-leefstijlen en verankering van de LHBT-agenda in elk stadsdeel.
                                    
Stadsdeel coördinatoren

Het bestuur van COC Amsterdam start daarom vandaag ook met de zoektocht naar stadsdeel coördinatoren die in samenspraak met het bestuur, maar met grote zelfstandigheid en vrijheid van handelen, vorm geven aan de stadsdeelgerichte aanpak.

Meer informatie op:  COC Amsterdam.nl.

Keurmerk

Als onderdeel van de aanpak om de stadsdelen in te gaan wil COC Amsterdam een keurmerk ontwikkelen, dat het LHBT-vriendelijke karakter van een straat/wijk/stadsdeel uitdraagt en/of symboliseert. Het plan is om in 2014 de eerste Keurmerken uit te reiken.

[Bron: COC Amsterdam – Illustratie plattegrond Amsterdam-stadsdelen]

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,