Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Amsterdam geeft bijna 500 voorlichtingslessen

10 juli 2012 -

COC Amsterdam heeft afgelopen schooljaar bijna 500 voorlichtingslessen gegeven over homoseksualiteit op scholen in de regio Groot-Amsterdam en daarbuiten. In totaal gaf men 488 keer voorlichting. Belangrijke nieuwkomers waren een basisschool en scholen uit het bijzonder onderwijs, met name met katholieke en joodse achtergronden.

Er is al jaren een toenemende vraag naar voorlichtingslessen van COC Amsterdam. Op dit moment worden ruim twee derde (57) van de Amsterdamse scholen in het voorgezet onderwijs bereikt, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam. De lessen vormen een belangrijk middel in onze strijd tegen vooroordelen en uitsluiting, aldus Boutkan.

Vorig jaar stond de teller nog op 415 lessen. COC Amsterdam verwacht dat de groei nog verder zal toenemen. De voorlichters komen overigens niet alleen op scholen, maar worden ook steeds vaker gevraagd bij maatschappelijke organisaties zoals verzorgingshuizen en welzijnsinstellingen. Afgelopen jaar waren ook de voorlichting aan migranten uit Oeganda en Marokkaanse jongeren in stadsdeel Nieuw West opvallend. ‘Ook is het nieuws dat enkele scholen voorlichtingen afnemen waar we voorheen niet kwamen’, aldus Krzysztof Dobrowolski, coördinator van de voorlichtingsgroep van COC Amsterdam.

De groei is enerzijds het succes van de zichtbaarheid van roze Amsterdammers. De donkere kant is de nog steeds aanwezige homodiscriminatie. Scholen nemen hierin gelukkig meer hun verantwoordelijkheid. ‘Ze realiseren zich dat ze iets moeten doen om discriminatie tegen te gaan en nemen voorlichtingslessen af’, aldus Boutkan. Met de verplichting, die binnenkort landelijk van kracht wordt, om voorlichting op school te geven, kunnen we een nog grotere vraag verwachten.

COC Amsterdam is helemaal klaar voor nog meer voorlichtingen. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan professionalisering en deskundigheidsbevordering van de voorlichters. Begin dit jaar is een speciaal ‘Voorlichtershandboek’ gelanceerd en verder wordt in 2012 de back office voor aanmeldingen geautomatiseerd.

Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,