Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC doet suggesties aan partijen voor gemeenteraadsverkiezingen

27 juli 2021 -

Regionale COC verenigingen en COC Nederland doen suggesties aan politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Partijen kunnen die gebruiken voor hun verkiezingsprogramma.

Een algemene brief met suggesties voor de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s kun je HIER downloaden. Voor specifieke suggesties per gemeente kunnen partijen contact opnemen met de COC vereniging in hun regio; een overzicht van contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Veel lokale politieke partijen werken op dit moment hard aan hun verkiezingsprogramma. De ‘LHBTI-stem’ is een factor van betekenis bij de gemeentelijke verkiezingen, want vier tot zeven procent van de bevolking is LHBTI en veel LHBTI personen vinden regenboogkwesties belangrijk bij hun keuze in het stemhokje.

Het COC roept lokale politieke partijen op om een passage over LHBTI-emancipatie op te nemen in hun verkiezingsprogramma. De belangenorganisatie stelt voor dat partijen bijvoorbeeld in hun programma schrijven dat de gemeente in samenspraak met lokale LHBTI-organisaties gaat zorgen voor een inclusief gemeentelijk beleid met aandacht voor LHBTI-personen. Daarbij ligt het accent wat het COC betreft op het bevorderen van veiligheid, ondersteunen van jongeren, steun voor LHBTI-personen in een potentieel kwetsbare positie en zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap.

Elke gemeente kent eigen mogelijkheden en uitdagingen. Daarom hebben veel regionale COC’s specifieke adviezen voor gemeentelijke verkiezingsprogramma’s. Ook de algemene brief van het COC biedt verschillende opties: er is een voorbeeldpassage, er zijn vijf uitgewerkte prioriteiten en er is een uitgebreide checklist waardoor partijen zelf kunnen kiezen wat er bij hun gemeente, hun partij en hun programma past.

In de algemene brief benadrukt het COC dat er in gemeenten een wereld te winnen is als het gaat om LHBTI-emancipatie. Want enerzijds is de acceptatie van LHBTI personen de afgelopen decennia sterk toegenomen en was Nederland het eerste land dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. Tegelijkertijd krijgen LHBTI personen nog altijd te maken met geweld om wie ze zijn en is ‘homo’ op school een van de meest gebruikte scheldwoorden. Mensen ondervinden vaak meer problemen als ze te maken hebben met een combinatie van non-discriminatiegronden (intersectionaliteit), bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn, of lesbisch en moslima.

Gelukkig kunnen individuen, maatschappelijke organisaties, het COC en gemeenten samen veel doen om er voor te zorgen dat iederéén zich prettig, veilig en geaccepteerd voelt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Op straat, op het werk, in de zorg, thuis, in de sport en in je sociale kring. Die gemeentelijke inzet is goed voor LHBTI personen én voor de gemeente. Met de suggesties voor gemeentelijke partijen wil het COC hieraan bijdragen.

De brief kwam tot stand door samenwerking van COC verenigingen en COC Nederland. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en  kenniscentrum Movisie.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: