Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC eist einde aan afwijzing van LHBTI’s door scholen

31 maart 2021 -

Het moet afgelopen zijn met afwijzing van LHBTI’s door scholen. Die oproep doet COC Nederland met Rutgers in een brief aan de Kamer en het demissionaire kabinet. Aanleiding is de situatie op de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, die leerlingen bijbrengt dat homoseksualiteit ‘een gruwel in de ogen van God’ zou zijn.

‘De berichten over de situatie op deze school zijn ronduit afschuwelijk, we willen dat de regering hier direct een einde aan maakt’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Op elke school in Nederland moeten LHBTI-kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen om zichzelf te zijn.’

In de brief roepen COC en Rutgers de regering op om per direct een einde te maken aan de LHBTI-vijandige situatie op de Gomarus Scholengemeenschap. Ook willen de organisaties dat de wet wordt aangescherpt zodat er een einde komt aan afwijzing van LHBTI’s door scholen. Acceptatie en diversiteit moeten in het onderwijs de norm worden en de Onderwijsinspectie moet hier strikt op toezien.

COC en Rutgers willen ook dat er een einde komt aan anti-LHBTI-verklaringen die reformatorische scholen gebruiken. Ook zou er een acceptatieplicht voor het bijzonder onderwijs moeten komen, zodat scholen leerlingen niet meer kunnen weigeren om bijvoorbeeld hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur of welke grond dan ook. 

NRC Handelsblad berichtte op 26 maart over de schokkende wijze waarop de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem met seksuele-, gender- en seksediversiteit omgaat.

Gedwongen coming out

Verschillende (ex) scholieren vertellen in de krant hoe de school hen dwong tot een coming out tegenover hun ouders en dat leerlingen daartoe zelfs zijn opgesloten. Volgens een lesmethode die de school gebruikt is het praktiseren van homoseksualiteit ‘een zonde tegen de natuur’ en ‘een gruwel in de ogen van God’. In diezelfde lesmethode staat: ‘anders geaard zijn is eventueel te veranderen,’ waarmee ten onrechte de illusie wordt gewekt dat LHBTI-zijn te ‘genezen’ zou zijn. Het leidt op het Gomarus tot een situatie die een leerling kenschetst als: ’Voor mij was het echt een no go om op de middelbare school uit de kast te komen. Het was geen veilige omgeving.’

Op de school gelden ook knellende normen rond genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Zo keurt de conciërge bij de ingang de roklengte van meisjes en staat in een lesmethode: ‘De man geeft leiding aan het gezin, hij heeft „het laatste woord.”’

De situatie op het Gomarus staat helaas niet op zichzelf. Er zijn reformatorische scholen die ouders en leerlingen identiteitsverklaringen laten tekenen waarin LHBTI’s worden afgewezen. Er zijn islamitische scholen die lesmethoden gebruiken waarin jonge leerlingen wordt voorgespiegeld dat hun God homoseksualiteit zou verafschuwen en ‘vrouwen die op mannen proberen te lijken’ zou vervloeken. En er zijn Joodse scholen die het onderwerp seksuele diversiteit uit de weg gaan.

Ook besteedt ongeveer14 procent van de scholen volgens de Onderwijsinspectie helemaal geen aandacht aan seksuele diversiteit, terwijl dat na aandringen van het COC sinds 2012 verplicht is. Het COC dringt daarom al langer aan op maatregelen.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: