Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers tekenen convenant

14 mei 2014 -

COC Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tekenen vandaag een samenwerkingsconvenant.

Doel van de samenwerking is de positie van LHBT*-bewoners in de opvang van het COA te verbeteren en een leefomgeving te creëren waarin de LHBT-bewoners veilig zijn en zich veilig voelen. Het COA gebruikt de expertise van COC Nederland voor het adviseren, ondersteunen en aanspreken van beleidsmakers van het COA en medewerkers in de uitvoering.

Inzake de samenwerking tussen COC Nederland en het COA zijn in het convenant zeven concrete actiepunten benoemd.

Dit zijn:

  • informatieverstrekking
  • houding en gedrag van COA-medewerkers
  • transparante werkwijze COA
  • aanspreken lastveroorzakers
  • vergoten van veiligheid LHBT’s in de opvang
  • de leefsituatie
  • vertrouwenspersonen

Het convenant wordt namens COC Nederland getekend door bestuursvoorzitter Tanja Ineke en namens het COA door voorzitter van het bestuur Jan-Kees Goet.

Zie HIER een pdf-bestand met het Convenant van COA en COC.

* LHBT = lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

[Bron: COC NL – Foto-Pieter Kolff: handdruk Jan-Kees Goet en Tanja Ineke na tekenen convenant]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , ,