Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog

4 mei 2020 -

Ook het COC herdenkt op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De organisatie staat in het bijzonder stil bij LHBTI-verzetsmensen, Joodse LHBTI’s, andere LHBTI-personen en mensen die werden vervolgd en vermoord wegens hun identiteit.

Tussen 1933 en 1945 werden naar schatting 50 tot 60 duizend LHBTI’s gearresteerd, opgesloten in gevangenissen en tuchthuizen en steeds vaker in concentratiekampen vermoord. Het ging vooral om Duitsers en Oostenrijkers.

Ook in Nederland werden LHBTI’s vervolgd. Het naziregime scherpte de wetgeving aan en wilde homoseksualiteit bestraffen. Mensen die LHBTI waren én in het verzet zaten of Joods waren, werden beschouwd als extra ‘verdacht’. Ze werden als eerste gearresteerd en stonden onderaan de hiërarchie in de kampen.

Zo iemand was de beeldend kunstenaar en schrijver Willem Arondéus, die al vroeg openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 1940 ging Arondéus in het verzet. Op 1 juli 1943 werd hij gefusilleerd vanwege zijn rol bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Kort voor zijn executie vroeg hij een vriendin die hem in de gevangenis bezocht, de wereld te laten weten ‘dat homo’s niet minder moedig hoefden te zijn dan andere mensen’.

Meer informatie over LHBTI’s tijdens de Tweede Wereldoorlog vind je in de digitale tentoonstelling Vervolgd Verlangen.

Normaal is COC Nederland vertegenwoordigd bij de herdenking op de Dam in Amsterdam en op het Amsterdamse Homomonument. Die bijeenkomsten gaan dit jaar niet door. Daarom doet COC Nederland mee aan de actie Bloemen voor 4 mei van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Jij kunt ook bloemen legen via hun website.

Ook bij het Internationaal Homomonument in Den Haag is een alternatieve bijeenkomst georganiseerd. Op digitale wijze wordt aandacht aan de herdenking besteed, in de vorm van videoboodschappen van de sprekers. Dit zijn: kunstkenner Frans Leidelmeijer, wethouder Bert van Alphen, Bidjai Jagroep van Stichting Vobis, Anysha Bharos van The Hang-Out 070 en Peter Scheffer, voorzitter van COC Haaglanden. Op 4 mei zijn vanaf 10.00 uur ‘s morgens gedurende de gehele dag en avond via hun Facebookpagina de videoboodschappen te zien.

[Bron: COC NL – Foto Homomonument Amsterdam: CC-Bohwaz]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , ,