Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC-ledenpassen op de bus

4 januari 2017 -

Deze dagen vallen de nieuwe ledenpassen voor dit jaar bij de COC-leden op de mat. De pas is het bewijs van lidmaatschap en biedt korting of gratis toegang tot activiteiten van het COC. Ook zijn er COC’s die afspraken hebben met lokale ondernemers of sportclubs om korting te geven op vertoon van de COC-pas. Voor COC-leden is er een collectiviteitskorting op de ziektekostenverzekeringen van Zilveren Kruis.

Nieuwe contributiebedragen

De contributie voor het COC-lidmaatschap is voor het laatst verhoogd in 2009. Er is nooit geindexeerd, terwijl de kosten wel zijn gestegen door de inflatie. De Algemene Vergadering van COC Nederland heeft daarom op 26 november 2016 besloten de contributietarieven te verhogen, zij het beperkt. De jaarcontributie voor het reguliere tarief is verhoogd van 42,50 naar 45,00. Het gereduceerde tarief voor jongeren tot en met 25 jaar en leden met een laag inkomen is met 1,50 verhoogd naar 26,50. Jongerenleden van het COC zijn automatisch ook lid van Expreszo.

Controleren e-mailgegevens

Van ongeveer de helft van de leden is geen of een onjuist e-mailadres bekend, terwijl veel communicatie al online gaat. De meeste leden zijn inmiddels gewend om per e-mail geinformeerd te worden over het COC. Maar COC Amsterdam moet bijvoorbeeld nog 900 uitnodigingen voor haar ledenvergaderingen per post versturen.

Daarom wordt leden gevraagd het juiste e-mailadres door te geven door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie o.v.v. van het lidnummer. Uiteraard blijft het COC haar leden zonder e-mailadres gewoon per post informeren.

Met de ledenpas is ook een formulier meegezonden waarmee een machtiging kan worden afgegeven voor betaling via automatische incasso. Momenteel maakt maar 35% van de leden daarvan gebruik. Betaling via automatische incasso zorgt voor betaalgemak voor de leden en verzending van minder herinneringsnota’s.

Vragen over het lidmaatschap

Neem contact op met de ledenadministratie via [email protected] of kijk op www.coc.nl/leden.

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , ,