Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Nederland bestaat 75 jaar!

6 december 2021 -

Op dinsdag 7 december 2021 bestaat COC Nederland 75 jaar. Het is daarmee de oudste nog bestaande belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. Tijdens een feestelijke bijeenkomst* in het Amsterdamse Krasnapolsky Hotel, waar de organisatie in 1946 werd opgericht, kijkt het COC terug op wat er is bereikt en kroont een nieuwe generatie activisten en voorlopers.  

‘Ik ben ongelofelijk trots op wat we samen hebben bereikt,’ zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Van een totaal taboe halverwege de vorige eeuw tot voorlichting op elke school anno nu. Van strafbaarheid tot openstelling van het huwelijk. Van anonieme bijeenkomsten in achterafzaaltjes tot Paarse Vrijdag en Roze Zaterdag. Bob Angelo en zijn medeoprichters zouden trots zijn, het leven van de regenbooggemeenschap is in 75 jaar enorm verbeterd.’

Tijd om weer voorop te gaan lopen

Er liggen ook nog tal van uitdagingen, volgens Oosenbrug: ‘het geweld tegen onze gemeenschap, het pesten op school, discriminatie van LHBTI personen van kleur en de afwijzing van mensen die zich niet thuis voelen in het hokje man of vrouw: er is nog veel om aan te werken.’ Ook wijst Oosenbrug er op dat Nederland nu op de 12 plaats in Europa bungelt van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn.

‘Het is tijd dat Nederland weer voorop gaan lopen in de wereld, zoals toen we het huwelijk openstelden en toen we de nu oudste LHBTI belangenorganisatie ter wereld oprichtten: het COC,’ aldus de COC-voorzitter. De Kamer besluit op 9 december over één van die punten, waar het COC al bijna 20 jaar voor pleit: verankering van LHBTI rechten in artikel van de Grondwet.  

Sterren van de toekomst

Oosenbrug noemt het geweldig dat er ook nu weer een generatie voorlopers opstaat die knellende normen over gender en seksualiteit ter discussie stelt en zich inzet voor de gemeenschap. ‘Samen met hen een heel veel andere gedreven mensen, blijven we werken aan een diverse en inclusieve wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken zijn.’

Een aantal van die voorlopers bekroont het COC op 7 december in het Krasnapolsky Hotel met een Bob Angelo Ster van de Toekomst, tijdens een (wegens covid) kleine, besloten feestelijke bijeenkomst. Het zijn veelbelovende, vaak jonge mensen die in korte tijd iets bijzonders hebben bereikt voor de regenbooggemeenschap. De Sterren zijn vernoemd naar Bob Angelo, het pseudoniem van COC-oprichter Niek Engelschman. De winnaars worden op 7 december bekend gemaakt.

Shakespeare Club

Engelschman en zijn vrienden, veelal oud-verzetsmensen, richtten kort na de oorlog het COC op onder de schuilnaam Shakespeare Club. De eerste bijeenkomst vond plaats in het Amsterdamse Krasnapolsky Hotel in het weekend van 7 op 8 december 1946. In 1949 werd de Club omgedoopt tot het Cultuur- en Ontspannings Centrum, ofwel COC. Naast COC Nederland werden 20 regionale COC-verenigingen opgericht.

Het COC ontwikkelde zich sinds de oprichting in 1946 uit de bescheiden lezerskring van het tijdschrift Levensrecht tot een sterke, internationaal actieve belangenorganisatie met 65 duizend volgers, duizenden leden, honderden vrijwilligers, twintig regionale COC-verenigingen en een kantoor in Amsterdam.

Veel bereikt

In de 75 jaar sinds de oprichting van het COC is er veel bereikt. Het percentage van de Nederlandse bevolking dat negatief staat tegenover de regenbooggemeenschap daalde van bijna 40 procent in de jaren zestig naar 6 procent vandaag.

Er kwam een einde aan strafbaarheid (1971), een wettelijk verbod op discriminatie van lesbiennes en homoseksuelen (1994) en van transgender-, intersekse- en non-binaire personen (2019). Voorlichting op school werd verplicht (2012) en er zijn GSA’s op zo’n 80 procent van de middelbare scholen in Nederland. Aan Paarse Vrijdag voor acceptatie op school doet een half miljoen scholieren mee. Ook komt er steeds meer aandacht voor biculturele, religieuze, jonge en oudere LHBTI personen.

In 2014 trad een nieuwe transgenderwet en een wet lesbisch ouderschap in werking. Nederland stelde in 2001 als eerste land ter wereld het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht.

Honderden vrijwilligers bij 20 regionale COC-verenigingen geven duizenden voorlichtingslessen op school. Ze ondersteunen onder meer LHBTI-jongeren, asielzoekers, oudere LHBTI personen, LHBTI’s met autisme en LHBTI personen met een beperking. Het COC ondersteunt tal van LHBTI organisaties in 35 landen wereldwijd.

*Wegens de huidige covid-19 maatregelen is de bijeenkomst in het Krasnapolsky Hotel kleinschalig en besloten.

Bron: COC Nederland
Beeld: Een bal masqué kort na de oprichting van het COC, uit de COC-film In dit Teken uit 1949. (COC/IHLIA – LGBTI Heritage). 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: