Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Nederland reorganiseert

13 oktober 2020 -

COC Nederland reorganiseert momenteel haar landelijke kantoor in Amsterdam. Een samenloop van omstandigheden, waaronder tegenvallende inkomsten uit fondsenwerving, maakt de ingreep noodzakelijk. Het COC zet haar activiteiten voor de LHBTI-gemeenschap voort en heeft volop ambitie om die de komende tijd weer uit te bouwen.

De reorganisatie betekent dat het COC afscheid moet nemen van een aantal gewaardeerde medewerkers.

‘Het doet pijn om afscheid te moeten nemen van deze getalenteerde en betrokken mensen, die zich met hart en ziel hebben ingezet voor het COC en de acceptatie van LHBTI’s in Nederland en de wereld,’ zegt voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘We zijn onze collega’s dankbaar voor al hun werk voor het COC en de gemeenschap.’

De reorganisatie is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Zo wordt het COC in deze economisch onzekere coronatijd, net als veel andere non-profit organisaties, geconfronteerd met tegenvallende inkomsten uit fondsenwerving. Ook lopen diverse programma’s en bijbehorende financiering af in 2020 en 2021.

‘Hoe pijnlijk ook, we ontkomen er niet aan om de omvang van ons personeelsbestand aan te passen aan de financiering’, aldus interim-directeur Tamara Monzón. ‘Het is een verdrietige periode, maar we gaan in een toekomstbestendige organisatie dóór met ons werk voor de LHBTI-gemeenschap.’

COC Nederland zet haar activiteiten op het gebied van onder meer jongeren & onderwijs, cultuur & geloof, asiel en belangenbehartiging voort. Dat geldt ook voor de steun aan de internationale LHBTI-beweging en de strijd voor LHBTI-mensenrechten wereldwijd. Het COC blijft de federatie van 20 regionale COC verenigingen verder versterken.

‘We gaan dóór met al dat werk waar we zo trots op zijn,’ aldus voorzitter Oosenbrug. ‘Of het nou gaat om de GSA’s op scholen, activiteiten voor biculturele LHBTI’s, het werk van onze regionale verenigingen, belangenbehartiging in Den Haag of onze steun aan de buitenlandse LHBTI-beweging. We halen de broekriem aan en komen hier sterker uit. De LHBTI-gemeenschap kan op ons rekenen.’

COC Nederland is in gesprek met overheden, fondsen, bedrijven en particulieren om nieuwe financiering aan te trekken en ambities te realiseren. Mensen en organisaties die de activiteiten van het COC willen steunen, vinden HIER meer informatie of kunnen contact opnemen met [email protected]

Het COC is haar leden, donateurs, het ministerie van OCW, het ministerie van Buitenlandse Zaken en anderen die ons werk financieel of anderszins mogelijk maken dankbaar voor hun steun. Samen blijven we gaan voor een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: