Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC onthutst over uitspraken Evangelische voorman

1 november 2012 -

COC Nederland is onthutst over de column van voormalig EO-presentator Feike ter Velde in het magazine Zoeklicht. De Evangelische voorman haalt daarin fel uit naar de ‘homolobby’ en christelijke homogroepen die ‘homo-lessen’ aanbieden.

COC-voorzitter Tanja Ineke noemt de opvattingen van Feike ter Velde verwerpelijk en vindt het treurig dat hij hiermee met name de LHBTs uit eigen en andere geloofskring in de steek laat.  “Feike ter Velde is vooral bekend van het EO-programma Mag ik eens met je praten? – misschien wordt het tijd dat Ter Velde eens met ons gaat praten”, aldus Ineke.

Machtig en manipulatief

Volgens Feike ter Velde is de homolobby ‘machtig en manipulatief’ en slaagt er zo in iedereen mee te laten doen aan bijvoorbeeld de Canal Parade in Amsterdam.

“Wie niet mee wil doen, wordt gechanteerd via de media en als antihomoactivist of als christelijk conservatief publiekelijk aan de wand gespijkerd”, stelt Ter Velde. ‘Dus waren ze er allemaal: politieke leiders, mensen uit de krijgsmacht, de ING-bank, de AVRO, de politie.” Die ‘machtige en manipulatieve’ homolobby is volgens Ter Velde ook verantwoordelijk voor de homoseksuele boer in het KRO-programma Boer Zoekt Vrouw. “Ik vermoed dat de homolobby krachtig op de deur van de KRO heeft geramd om het roer om te krijgen.”

Er moet volgens Ter Velde nog één laatste bolwerk worden geslecht: het onderwijs. De ‘machtige en manipulatieve’ homolobby is er namelijk in geslaagd om ‘homovoorlichting’ verplicht te stellen voor alle scholen en ‘gesubsidieerd door de overheid’. Ter Velde is daar mordicus tegen. “Het is de taak van de overheid het onderwijs van de ouders te laten zijn en

niet met chantage van de subsidiekraan de moraal van D66 of GroenLinks of de PVV aan onze kinderen op te dringen”, stelt Ter Velde.

 “Onzinnige stemmingmakerij. Ter Velde spreekt over een machtige homolobby: daarmee doet hij zowel het COC als belangenorganisatie als alle andere organisaties die hij noemt groot onrecht aan. Uit de passage over het onderwijs blijkt vooral dat Ter Velde niet weet waar hij het over heeft”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Misschien moet Ter Velde eerst eens kijken naar wat de aangepaste kerndoelen feitelijk zeggen in plaats van de angst uit te spreken voor een verplichte 'homoles'. Doel is dat de leerling respectvol leert om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Ook zou ter Velde moeten  gaan praten met de christelijke LHBT-organisaties die met ‘Homo in de klas’ een mooi lespakket ontwikkeld hebben om te zien dat die aanpak goed bedoeld is én ook volkomen juist. ” 

Oeganda

Tot slot prijst ter Velde president Museveni van Oeganda die opriep om seksualiteit weer binnen het huwelijk te brengen, om zo de aidsepidemie tegen te gaan.

“Ter Velde weet mogelijk niet dat Oeganda ook het land is waar nog altijd een wetsvoorstel bij het parlement ligt waarmee de doodstraf op homoseksuele handelingen wordt ingevoerd”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Als dit land het lichtend voorbeeld voor Feike ter Velde is, dan vind ik dat echt triest”.

Zie CIP voor een artikel over de column van Feike ter Velde.

zp8497586rq
Categorie:
Algemeen
Tags:
, ,