Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Prijs voor Wielie Elhorst

15 maart 2014 -

De Bob Angelo Penning van het COC wordt op zaterdag 15 maart uitgereikt aan Wielie Elhorst. Hij krijgt de penning voor zijn bijzondere bijdrage aan de emancipatie van christelijke LHBT’s.

Elhorst neemt zaterdag na acht jaar afscheid als voorzitter van het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP). Dat gebeurt in Rotterdam tijdens ‘Voor U Niet Verborgen’, de eerste Nederlandse themadag over transgender zijn en geloof, waarvan hij één van de initiatiefnemers is.

Elhorst ontvangt de Bob Angelo Penning uit handen van COC-voorzitter Tanja Ineke. Volgens het COC leverde Wielie Elhorst een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de positie van christelijke LHBT’s in Nederland. Als voorzitter van het LKP was hij het inspirerende gezicht van de christelijke LHBT-gemeenschap.

Elhorst was aanjager van talrijke vernieuwende activiteiten, zoals ’s werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen, het Heilig Bootje bij de Canal Parade, het samenwerkingsverband van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus en de Gay Pride-kerkdiensten. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van diverse boeken over seksuele gerichtheid, genderidentiteit en geloof, zoals Coming Out Churches en Uniform uit de kast.

Het is volgens het COC mede aan Elhorst te danken dat tegenwoordig ook in orthodox-christelijke kring meer met LHBT’s wordt gesproken, in plaats van over hen.

In een reactie zegt LKP-vicevoorzitter Heleen de Boer dat de toekenning van de Bob Angelo Penning aan Wielie Elhorst ‘zeer terecht’ en hem ‘absoluut van harte gegund’ is. “Zo heeft hij zich gedurende zijn hele bestuursperiode keihard ingezet voor de christelijke LHBT-beweging door initiatieven te nemen om enerzijds bij alle kerken en kerkleiders continu te appelleren op hun verantwoordelijkheid jegens de Christelijke LHBT’ers, en anderzijds ook de boodschap aan alle LHBT’ers uit te dragen, dat christen en LHBT’er zijn in het geheel niet behoeft te botsen. En onvermoeibaar bleef en blijft Wielie Elhorst die discussie voeren!”

Bob Angelo was de schuilnaam van Niek Engelschman, de oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Bob Angelo Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Erwin Olaf, Paul de Leeuw, Hans van Manen, pater Jan van Kilskdonk, Carry Slee, Henk Krol, Marjan Sax, Thomas Hammarberg, Andreas Burnier en Arie Boomsma.

De Bob Angelo Penning wordt meestal uitgereikt tijdens COC’s nieuwjaarsreceptie in januari. In uitzonderlijke gevallen wordt de penning ook bij andere gelegenheden uitgereikt.

[Bron: COC NL – Foto prijsuitreiking: Lieneke Fotografie voor LKP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , ,