Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC roept Kamer op tot snelle uitvoering Regenboogakkoord

3 december 2021 -

COC, TNN en NNID roepen de Tweede Kamer in een brief op om snel te beginnen met de uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord. Dat akkoord, vol afspraken over LHBTI-rechten en emancipatie, sloten tien partijen in maart met het COC. De Kamer debatteert op maandag 6 december over het Emancipatiebeleid van minister Van Engelshoven.

COC, NNID en TNN willen dat de afspraken uit het Regenboogakkoord snel worden uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om maatregelen tegen geweld, voor acceptatie in het onderwijs en om meer te doen tegen intersectionele discriminatie. Van dat laatste is sprake als mensen op meerdere gronden gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn, of asielzoeker en bi+.

Ook is in het Regenboogakkoord nieuwe wetgeving beloofd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een meerouderschapswet, de mogelijkheid voor een ieder om in plaats van een M of V in hun paspoort een X te krijgen, om transitieverlof voor transpersonen en een verbod op onnodige en onvrijwillige operaties op intersekse personen.

Regenboogsteden

In haar brief en gesprekken met Kamerleden dringt het COC ook aan op voortzetting van het Regenboogstedenbeleid. Daarmee is de afgelopen jaren in veel gemeenten LHBTI-emancipatiebeleid van de grond gekomen. Dankzij dat beleid zorgen gemeenten bijvoorbeeld voor voorlichting op school en ontmoetingsmogelijkheden voor LHBTI-jongeren, biculturele personen, asielzoekers, ouderen en LHBTI personen met autisme of een beperking.

Het NNID, TNN en COC pleiten voor kleinschalige en veilige opvangplekken voor dak- en thuisloze LHBTI jongeren. Er zijn in Nederland naar schatting 1000 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI jongeren, die vaak door hun ouders het huis uit zijn gezet. Voor deze groep zijn er nog nauwelijks geschikte opvangplekken, terwijl de Tweede Kamer daar vorig jaar wel nadrukkelijk om gevraagd had.

De belangenorganisaties pleiten ook voor het aanpakken van de wachtlijsten in de transgender zorg. Die zijn de laatste jaren alleen maar langer geworden. Trans personen die in transitie willen, moeten nu jaren wachten op een operatie. Tenslotte pleiten COC, TNN en NNID voor voortzetting van onderzoek naar LHBTI-emancipatie in Nederland. Tot enkele jaren geleden onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau regelmatig de stand van de emancipatie: wat zijn de opvattingen van de bevolking over LHBTI personen en hoe gaat het met LHBTI personen zelf? Dat onderzoek is gestopt. Volgens de belangenorganisaties is goed onderzoek nodig om de situatie van LHBTI personen gericht te kunnen verbeteren.


Bron: COC – Foto: Geert van Tol

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: