Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC start Pink Security voor LHBT-asielzoekers

24 september 2013 -

COC Nederland is deze maand gestart met Pink Security, een project dat zich inzet voor LHBT-asielzoekers. Doel is de opbouw van een sociaal vangnet voor en het verbeteren van de veiligheid van LHBT-asielzoekers. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om daaraan mee te helpen, kunnen contact opnemen met de projectmedewerkers.

De laatste jaren is ondermeer door het onderzoek van Deloitte en het ondezoek Pink Solutions van COC Nederland duidelijk geworden dat LHBT-asielzoekers in een moelijke positie zitten. Dat komt vooral door een aantal zaken die specifiek met hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit te maken hebben. LHBT-asielzoekers zijn vanwege discriminatie en geweld op grond van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit hun eigen land ontvlucht. Aangekomen in Nederland krijgen ze daarom vaak in tegenstelling tot andere asielzoekers geen ondersteuning van landgenoten of familieleden. Integendeel, in de asielopvang krijgt een aantal LHBT’s te maken met geweld en bedreigingen en velen van hen kampen met een sociaal isolement.

Daarom zou het voor LHBT-asielzoekers veel betekenen om met andere LHBT’s in contact te komen of om iemand te hebben die hen wegwijs maakt in Roze Nederland. COC-lidvereningen kunnen daar een rol in spelen. Pink Security wil COC-lidverenigingen daarom steunen bij het opzetten van bijvoorbeeld een maatjesproject of bij het in onderling contact brengen van LHBT-asielzoekers. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een sociaal vangnet en aan het monitoren van geweldsincidenten.

Heb jij interesse om zelf in actie te komen? Bijvoorbeeld als maatje of coördinator van een maatjesproject? Of wil je meer weten? We horen graag van je! Je kan daarvoor mailen naar COC Nederland – info@coc.nl.

Binnen Pink Security werkt COC Nederland samen met COA, VluchtelingenWerk Nederland, Cocktail (het maatjesproject voor LHBT-asielzoekers van COC Midden-Nederland) en alle geïnteresseerde COC-lidverenigingen.

Het project Pink Security is mede mogelijk gemaakt door het Europees VluchtelingenFonds en loopt tot juli 2015.

[Bron: COC NL-Pink Security]
– Foto genomen op 20 juni 2013 (Dag van de Vluchteling) tijdens het Cocktail-congres over LHBT asielzoekers]

 

 

 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , ,