Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC verheugd over onderzoek naar ‘homolijsten’

8 december 2017 -

COC Nederland is verheugd dat het kabinet onderzoek gaat doen naar zogenaamde ‘homolijsten’. De belangenorganisatie riep het kabinet daartoe vorige week op. Dat gebeurde nadat bekend werd dat de gemeente Amsterdam in de jaren vijftig lijsten bijhield over de seksuele oriëntatie van sollicitanten.

‘Die lijsten zijn een pijnlijke kwestie,’ aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Het is goed dat het kabinet snel in actie komt en de zaak onderzoekt. Duidelijk moet worden of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen.’

Minister Ollongren (BZK) en minister Van Engelshoven (Emancipatie) laten onderzoeken of er ook andere gemeenten dan Amsterdam ‘homolijsten’ bijhielden. Minister Ollongren maakte dat op vrijdag 8 december bekend tijdens een bijeenkomst van het College voor de Rechten van de Mens. ‘Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is geweest van systematisch discrimineren op grond van seksuele geaardheid bij overheidswerkgevers’, aldus de ministers.

Het COC vraagt de ministers om ook te onderzoeken of de Rijksoverheid zelf, of diensten zoals de politie, dit soort lijsten bijhield. Dat de gemeente Amsterdam ‘homolijsten’ bijhield werd bekend op 30 november. Het Amsterdamse Stadsarchief bleek te beschikken over lijsten met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 zijn afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn.

De toenmalige Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel van de gemeente Amsterdam ging erg ver bij het antecedentenonderzoek: als je ook maar iemand in je omgeving had die homoseksueel was, liep je al het risico niet te worden aangenomen. Een vrouw met een vermoedelijk homoseksuele zoon werd uiteindelijk bij hoge uitzondering wél aangenomen als ambtenaar, zo blijkt uit stukken in het Amsterdamse Stadsarchief.

De gemeente Amsterdam liet na de ontdekking van de lijsten weten de kwestie te gaan uitzoeken en er op terug te komen. ‘Dit is een schokkende ontdekking,’ aldus een woordvoerder. ‘Discriminatie van personeel om seksuele geaardheid is absoluut onacceptabel. Het past niet in het gemeentelijk personeelsbeleid en ook volstrekt niet bij de inclusieve organisatie die we nu zijn. Het is lang geleden en gelukkig allang niet meer de praktijk in Amsterdam. Daarmee wordt het niet minder schokkend.’

COC Midden-Nederland heeft colleges van B&W van de gemeenten Amersfoort en Utrecht per brief verzocht om ook onderzoek te doen naar het mogelijk bestaan van zogenaamde ‘homolijsten’.

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: